Tips

<meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.2 (Win32)"/><meta name="AUTHOR" content="Jeske Krens"/><meta name="CREATED" content="20091113;15552187"/><meta name="CHANGEDBY" content="Jeske Krens"/><meta name="CHANGED" content="20091113;16265539"/><style type="text/css"><![CDATA[ ]]><!-- @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } H1 { margin-bottom: 0.08in } H1.cjk { font-family: "Arial Unicode MS"; font-size: 24pt; font-weight: bold } H1.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 24pt; font-weight: bold } H2 { margin-bottom: 0.08in } H2.cjk { font-family: "Arial Unicode MS"; font-size: 18pt; font-weight: bold } H2.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 18pt; font-weight: bold } H4 { margin-bottom: 0.08in } H4.cjk { font-family: "Arial Unicode MS"; font-size: 12pt; font-weight: bold } H4.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 12pt; font-weight: bold } --><![CDATA[ ]]></style></head><h1 class="western">huishoudelijke hulp - Tips </h1> <h2 class="western"><font size="4">14 tips voor het kennismakingsgesprek</font> </h2> <p>Voorafgaand aan het in dienst nemen van een huishoudelijke hulp, vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Dit gesprek is belangrijk om te kijken of er een klik is tussen u en de werkster en om erachter te komen of u beide dezelfde verwachtingen van de samenwerking heeft. Bij een kennismakingsgesprek zijn er een aantal punten waar u aandacht aan moet besteden. hulp-huishouding zet 14 tips voor een succesvol kennismakingsgesprek voor u op een rij. </p> <h4 class="western">Voorbereiding </h4> <p><em><span style="font-style: normal;"><u>1. Stel uw eisen op</u></span></em><span style="font-style: normal;"> </span> </p> <p style="margin-left: 0.26in;">Bedenk voorafgaand aan het kennismakingsgesprek goed wat uw eisen zijn. Vindt u het belangrijk dat het klikt tussen u en de werkster? Heeft u liever dat de werkster een vrouw is of juist een man? Moet de werkster schoonmaakervaring hebben? Wilt u een werkster voor flexibele werktijden of voor een vast aantal uren in de week? <br/>Dit zijn allemaal vragen om in overweging te nemen alvorens u in gesprek gaat met de huishoudelijke hulp. Bedenk hierbij wel dat een ervaren werkster niet per definitie beter is dan een onervaren werkster. Ook de leeftijd van de huishoudelijke hulp wil vaak weinig zeggen. <br/>Het aantal uren dat de werkster aan de slag moet gaan, is soms lastig in te schatten. Het is aan te raden om hierbij ongeveer uit te gaan van de tijd die u zelf voor bepaalde klussen gebruikt. </p> <p><em><span style="font-style: normal;"> <br/></span></em><em><span style="font-style: normal;"><u>2. Wat moet de werkster meenemen naar het gesprek?</u></span></em><span style="font-style: normal;"> </span> </p> <p style="margin-left: 0.26in;">Wij raden aan de werkster altijd te vragen een (kopie van) het paspoort mee te nemen. Zo kunt u controleren of de opgegeven gegevens kloppen en is de werkster in noodgevallen altijd te achterhalen. Verder kunt u de werkster bijvoorbeeld vragen referenties van eerdere werkgevers mee te nemen naar het gesprek. Wat de werkster mee dient te nemen, is afhankelijk van uw eisen. </p> <p> <br/><em><span style="font-style: normal;"><u>3. Maak een afspraak</u></span></em><span style="font-style: normal;"> </span> </p> <p style="margin-left: 0.26in;">Als u voor uzelf uw eisen en wensen duidelijk hebt, kunt u telefonisch een afspraak met de huishoudelijke hulp maken. Geef hierbij uw adres en telefoonnummer door aan de werkster. Zorg dat de werkster ook de datum en het tijdstip van uw afspraak noteert. Vergeet daarnaast niet de werkster te vragen de bij tip 2 genoemde zaken mee te laten nemen. <br/>Mocht de werkster niet op komen dagen, meld dat dan zo spoedig mogelijk aan ons. Wij kunnen dan ook direct maatregelen nemen en op zoek gaan naar een andere kandidaat voor u. </p> <p> <br/><em><span style="font-style: normal;"><u>4. Stel een lijst met taken op voor de werkster</u></span></em><span style="font-style: normal;"> </span> </p> <p style="margin-left: 0.26in;">Bedenk en noteer de taken die de huishoudelijke hulp moet uitvoeren. Het gaat hierbij zowel om regelmatige als om meer incidentele taken. Op deze manier kunt u tijdens het kennismakingsgesprek duidelijk aan de werkster uitleggen wat u van hem of haar verwacht. De huishoudelijke hulp kan hierbij eventuele bezwaren aangeven. U komt zo samen met de werkster tot goede afspraken over de uit te voeren taken. </p> <p> <br/><em><span style="font-style: normal;"><u>5. Stel een contract op</u></span></em><span style="font-style: normal;"> </span> </p> <p style="margin-left: 0.26in;">Indien u gebruik maakt van PGB bent u verplicht een uitgebreid contract op te stellen. Als klant kan u bij ons een voorbeeld van een zorgovereenkomst downloaden. In andere gevallen is het opstellen van een contract weliswaar niet verplicht, maar wel aan te raden. Zodra u klant bij ons bent kan u ons standaard contact gebruiken. <br/>Een contract zet de afspraken die u met uw werkster heeft gemaakt zwart op wit, zodat hierover in de toekomst geen onduidelijkheid kan ontstaan. Zorg dat u voor het kennismakingsgesprek alvast een opzet voor een contract heeft, zodat het tijdens het gesprek weinig tijd kost dit contract (eventueel) aan te vullen. </p> <h4 class="western">Het kennismakingsgesprek </h4> <p><em><span style="font-style: normal;"><u>6. Stel de huishoudelijke hulp op zijn/haar gemak</u></span></em><span style="font-style: normal;"> </span> </p> <p style="margin-left: 0.26in;">Door de werkster een drankje (koffie/thee/fris) aan te bieden, maakt u dat de werkster zich meer op zijn of haar gemak gaat voelen. Dit praat een stuk gemakkelijker. Zorg verder dat u op een prettige manier tegenover of schuin naast elkaar zit, zodat u een natuurlijk gesprek kunt voeren. </p> <p> <br/><em><span style="font-style: normal;"><u>7. Stel vragen</u></span></em><span style="font-style: normal;"> </span> </p> <p style="margin-left: 0.26in;">U heeft voor het gesprek een aantal eisen bedacht waar de werkster aan moet voldoen (zie tip 1). Vraag hiernaar. Alleen door alles te vragen wat u wilt weten, krijgt u een goed beeld van de huishoudelijke hulp. Schroom niet om ook naar achtergrondzaken te vragen die in eerste instantie niets met de werkzaamheden van de werkster te maken hebben. </p> <p><u> <br/></u><em><span style="font-style: normal;"><u>8. Leidt de huishoudelijke hulp rond door uw huis</u></span></em><span style="font-style: normal;"> </span> </p> <p style="margin-left: 0.26in;">Om ervoor te zorgen dat de werkster wegwijs wordt in uw huis, kunt u samen met de werkster de woning eens doorlopen. Gebruik hierbij de takenlijst die u eerder heeft opgesteld (tip 4) om de werkster uit te leggen wat u allemaal van hem of haar verwacht. U kunt laten zien waar de schoonmaakspullen staan en legt uit welke schoonmaakmiddelen u waarvoor gebruikt. </p> <p> <br/><em><span style="font-style: normal;"><u>9. Maak afspraken</u></span></em><span style="font-style: normal;"> </span> </p> <p style="margin-left: 0.26in;">Het is belangrijk om samen met uw huishoudelijke hulp goede en duidelijke afspraken te maken. Denk hierbij aan: </p> <ul><li> <p>Hoeveel uur per week gaat de werkster aan de slag? </p> </li> <li> <p>Op welke tijdstippen werkt de huishoudelijke hulp? </p> </li> <li> <p>Hoe betaalt u de werkster uit (per overschrijving of contant)? </p> </li> <li> <p>Wanneer betaalt u de werkster uit (per week of per maand)? </p> </li> <li> <p>Krijgt de werkster toegang tot uw woning wanneer u niet aanwezig bent? En zo ja, hoe gaat u dit regelen? </p> <p>Leg de gemaakte afspraken eventueel vast in het contract waar u bij tip 5 al een opzet van heeft gemaakt. </p> </li> </ul><p> <br/><em><span style="font-style: normal;"><u>10. Overige afspraken</u></span></em><span style="font-style: normal;"> </span> </p> <p style="margin-left: 0.26in;">Maak ook afspraken over overige 'gedragszaken' die niet direct verband houden met de huishoudelijke taken. Denk hierbij aan het aanzetten van muziek, het zelf pakken van drinken, het aanzetten van de verwarming, enzovoort. </p> <h4 class="western">De eerste werkdag </h4> <p><em><span style="font-style: normal;"><u>11. Zorg dat u thuis bent</u></span></em><span style="font-style: normal;"> </span> </p> <p style="margin-left: 0.26in;">Zorg dat u thuis bent als uw werkster de eerste keer bij u in huis komt werken. U stelt de werkster zo op zijn of haar gemak en geeft de werkster de kans aan uw huis te wennen. </p> <p> <br/><em><span style="font-style: normal;"><u>12. Help de huishoudelijke hulp waar nodig</u></span></em><span style="font-style: normal;"> </span> </p> <p style="margin-left: 0.26in;">De werkster zal de eerste keer wellicht nog moeite hebben bepaalde spullen te vinden. Ook zal de werkster waarschijnlijk niet weten hoe alles precies schoongemaakt moet worden. Help de huishoudelijke hulp daarom waar nodig en geef extra tips. Het is hierbij handig (voor de toekomst) een takenlijstje te gebruiken (zie ook tip 13), zodat de werkster bepaalde zaken niet vergeet schoon te maken. </p> <h4 class="western">Daarna </h4> <p><em><span style="font-style: normal;"><u>13. Communicatie</u></span></em><span style="font-style: normal;"> </span> </p> <p style="margin-left: 0.26in;">Het is mogelijk om elke week een papiertje neer te leggen met daarin instructies. hulp-huishouding.nl raadt echter aan om dit bijvoorbeeld in een schriftje te schrijven. Op deze manier kan de werkster zelf ook naar u communiceren. Daarnaast zijn met een schrift de vragen en afspraken gemakkelijk terug te vinden. In een dergelijk schriftje kunt u opschrijven wat u op een bepaald moment verwacht, zowel wat betreft periodieke klussen als de incidentele klusjes die uitgevoerd moeten worden. </p> <p><em> <br/></em><em><span style="font-style: normal;"><u>14. Feedback</u></span></em><span style="font-style: normal;"> </span> </p> <p style="margin-left: 0.26in;">Om de relatie met een huishoudelijke werkster langdurig van aard te laten zijn, raden wij u aan om op een goede manier feedback te leveren. Laat blijken welke zaken u waardeert, al lijken ze nog zo gewoon. Wees bovendien niet bang om kritiek te leveren, de werkster dient namelijk wel aan uw eisen te voldoen. </p> <p> <br/><br/></p> <p>--- </p> <p>In schrijven voor een <a href="/inschrijven">huishoudelijke hulp kan hier</a>. Na de activatie van uw mailadres kunt u de eisen aan de huishoudelijke werkster opgeven. Wij gaan dan per direct opzoek. </p> <p style="margin-bottom: 0in;"> <br/></p> </div> </div> </div> <!-- end content --> <div style="clear: both;"></div> </div> <div id="talen"> <a title="Naar de engelstalige website" href="//www.housekeeping-in.nl/"><img alt='Language English' src="/public/img/language_en.png"/></a> </div> <footer class="footer"> <div id="breadcrumb-trail" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList"><span class="breadcrumb-crumb" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> <a href="/" itemprop="item"> <span itemprop="name">Hulp huishouding</span> <meta itemprop="position" content="1" /> </a> </span><span class="breadcrumb-crumb" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> <a href="/tips" itemprop="item"> <span itemprop="name">Tips</span> <meta itemprop="position" content="2" /> </a> </span></div> <div class="footer-wrapper"> <div class="box"> <h4>In de media</h4> <table style="margin-top: 15px;"> <tbody> <tr> <td> <img class="logoTv" src="/public/img/tv.png" alt="hulp-huishouding.nl op RTL 4"> <img src="/public/img/hooghoudt.png" alt="Kraskaart actie voor een huishoudelijke hulp"><br> <img src="/public/img/wittereus.png" alt="Schoonmaakactie met Witte Reus"> <img src="/public/img/wceend.png" alt="WC eend schoonmaakhulp actie"><br> <br> <a href="/waarom" title="waarom huishoudelijke hulp">Waarom kiezen voor hulp-huishouding.nl?</a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="box"> <h4>Blogberichten</h4> <nav class="footer-menu blogberichten"> <ul> <li><a href="https://www.ikzoekeenschoonmaakster.nl/blog/pannen-afsluiten-voorkomen/">Pannen afsluiten voorkom je zo!</a><br />11 april 2024</li><li><a href="https://www.ikzoekeenschoonmaakster.nl/blog/tuin-opruimen/">4x Jouw tuin opruimen en schoonmaken</a><br />28 maart 2024</li><li><a href="https://www.ikzoekeenschoonmaakster.nl/blog/verstopte-afvoer/">Verstopte afvoer? Ontstop de afvoer met deze tips</a><br />21 maart 2024</li><li><a href="https://www.ikzoekeenschoonmaakster.nl/blog/schoonmaken-met-ammonia/">Schoonmaken met ammonia</a><br />7 maart 2024</li><li><a href="https://www.ikzoekeenschoonmaakster.nl/blog/kledingkast-opruimen/">Zó kun jij in no-time je kledingkast opruimen</a><br />29 februari 2024</li> </ul> </nav> </div> <div class="box"> <h4>Plaatsen</h4> <nav class="footer-menu"> <ul> <li><a target="_top" href="/huishoudster-amsterdam" title="Ik zoek huishoudelijke hulp in Amsterdam" alt="Ik zoek huishoudelijke hulp in Amsterdam">Amsterdam</a></li> <li><a target="_top" href="/huishoudster-rotterdam" title="Ik zoek huishoudelijke hulp in Rotterdam" alt="Ik zoek huishoudelijke hulp in Rotterdam">Rotterdam</a></li> <li><a target="_top" href="/huishoudster-s-gravenhage" title="Ik zoek huishoudelijke hulp in Den Haag" alt="Ik zoek huishoudelijke hulp in Den Haag">Den Haag</a></li> <li><a target="_top" href="/huishoudster-utrecht" title="Ik zoek huishoudelijke hulp in Utrecht" alt="Ik zoek huishoudelijke hulp in Utrecht">Utrecht</a></li> <li><a target="_top" href="/huishoudster-eindhoven" title="Ik zoek huishoudelijke hulp in Eindhoven" alt="Ik zoek huishoudelijke hulp in Eindhoven">Eindhoven</a></li> <li><a target="_top" href="/huishoudster-tilburg" title="Ik zoek huishoudelijke hulp in Tilburg" alt="Ik zoek huishoudelijke hulp in Tilburg">Tilburg</a></li> <li><a target="_top" href="/huishoudster-almere" title="Ik zoek huishoudelijke hulp in Almere" alt="Ik zoek huishoudelijke hulp in Almere">Almere</a></li> <li><a target="_top" href="/huishoudster-groningen" title="Ik zoek huishoudelijke hulp in Groningen" alt="Ik zoek huishoudelijke hulp in Groningen">Groningen</a></li> <li><a target="_top" href="/huishoudster-breda" title="Ik zoek huishoudelijke hulp in Breda" alt="Ik zoek huishoudelijke hulp in Breda">Breda</a></li> <li><a target="_top" href="/huishoudster-nijmegen" title="Ik zoek huishoudelijke hulp in Nijmegen" alt="Ik zoek huishoudelijke hulp in Nijmegen">Nijmegen</a></li> </ul> <ul> <li><a href="/plaatsen">Overige plaatsen</a></li> </ul> </nav> </div> <div class="box"> <h4>Onze dienst</h4> <nav class="footer-menu"> <ul> <li><a href="/procedure">Werkwijze</a></li> <li><a href="/kosten">Kosten</a></li> <li><a href="/faq">Veelgestelde vragen</a></li> <li><a href="/ervaringen">Ervaringen</a></li> </ul> </nav> <h4>Overige diensten</h4> <nav class="footer-menu"> <ul> <li><a href="https://www.ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl" target="_blank">Ik zoek werk</a></li> <li><a href="https://www.schoonmaakstervoorbedrijven.nl" target="_blank">Voor bedrijven</a></li> </ul> </nav> </div> <div class="box"> <h4>Contact</h4> <nav class="footer-menu"> <ul> <li><a href="/overons">Over ons</a></li> <li><a href="/contact">Contact</a></li> </ul> <ul> <li> <i class="fa fa-facebook" aria-hidden="true"></i><a href="https://www.facebook.com/Hulp.i.Huis/" target="_blank">Facebook</a> </li> <li> <i class="fa fa-bookmark" aria-hidden="true"></i><a href="https://www.ikzoekeenschoonmaakster.nl/blog" target="_blank">Blog</a> </li> </ul> </nav> <h4>Wetgeving</h4> <nav class="footer-menu"> <ul> <li><a href="/voorwaarden">Voorwaarden</a></li> <li><a href="/privacy">Privacy</a></li> <li><a href="/wetgeving">Wetgeving</a></li> </ul> </nav> </div> </div> <div class="footer-text"> Copyright © 2024 hulp-huishouding.nl | <a href="/sitemap">Sitemap</a> | <a href="?mobielesite" class="switch-mobiel" rel="nofollow">Mobiele site</a> </div> </footer> <style> #cc-main{-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale;-webkit-text-size-adjust:100%;background:transparent;color:var(--cc-primary-color);font-family:var(--cc-font-family);font-size:16px;font-weight:400;line-height:1.15;position:relative;position:fixed;text-rendering:optimizeLegibility;z-index:var(--cc-z-index)}#cc-main :after,#cc-main :before,#cc-main a,#cc-main button,#cc-main div,#cc-main h2,#cc-main input,#cc-main p,#cc-main span{all:unset;box-sizing:border-box}#cc-main .pm__badge,#cc-main button{all:initial;box-sizing:border-box;color:unset;visibility:unset}#cc-main .pm__badge,#cc-main a,#cc-main button,#cc-main input{-webkit-appearance:none;appearance:none;cursor:pointer;font-family:inherit;font-size:100%;line-height:normal;margin:0;outline:revert;outline-offset:2px;overflow:hidden}#cc-main table,#cc-main tbody,#cc-main td,#cc-main th,#cc-main thead,#cc-main tr{all:revert;color:inherit;font-family:inherit;font-size:inherit;font-weight:inherit}:root{--cc-font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol";--cc-modal-border-radius:.5rem;--cc-btn-border-radius:.4rem;--cc-modal-transition-duration:.25s;--cc-link-color:var(--cc-btn-primary-bg);--cc-modal-margin:1rem;--cc-z-index:2147483647;--cc-bg:#fff;--cc-primary-color:#2c2f31;--cc-secondary-color:#5e6266;--cc-btn-primary-bg:#30363c;--cc-btn-primary-color:#fff;--cc-btn-primary-border-color:var(--cc-btn-primary-bg);--cc-btn-primary-hover-bg:#000;--cc-btn-primary-hover-color:#fff;--cc-btn-primary-hover-border-color:var(--cc-btn-primary-hover-bg);--cc-btn-secondary-bg:#eaeff2;--cc-btn-secondary-color:var(--cc-primary-color);--cc-btn-secondary-border-color:var(--cc-btn-secondary-bg);--cc-btn-secondary-hover-bg:#d4dae0;--cc-btn-secondary-hover-color:#000;--cc-btn-secondary-hover-border-color:#d4dae0;--cc-separator-border-color:#f0f4f7;--cc-toggle-on-bg:var(--cc-btn-primary-bg);--cc-toggle-off-bg:#667481;--cc-toggle-on-knob-bg:#fff;--cc-toggle-off-knob-bg:var(--cc-toggle-on-knob-bg);--cc-toggle-enabled-icon-color:var(--cc-bg);--cc-toggle-disabled-icon-color:var(--cc-bg);--cc-toggle-readonly-bg:#d5dee2;--cc-toggle-readonly-knob-bg:#fff;--cc-toggle-readonly-knob-icon-color:var(--cc-toggle-readonly-bg);--cc-section-category-border:var(--cc-cookie-category-block-bg);--cc-cookie-category-block-bg:#f0f4f7;--cc-cookie-category-block-border:#f0f4f7;--cc-cookie-category-block-hover-bg:#e9eff4;--cc-cookie-category-block-hover-border:#e9eff4;--cc-cookie-category-expanded-block-bg:transparent;--cc-cookie-category-expanded-block-hover-bg:#dee4e9;--cc-overlay-bg:rgba(0,0,0,.65);--cc-webkit-scrollbar-bg:var(--cc-section-category-border);--cc-webkit-scrollbar-hover-bg:var(--cc-btn-primary-hover-bg);--cc-footer-bg:var(--cc-btn-secondary-bg);--cc-footer-color:var(--cc-secondary-color);--cc-footer-border-color:#e4eaed;--cc-pm-toggle-border-radius:4em}#cc-main.cc--rtl{direction:rtl}#cc-main .cm__title,#cc-main a,#cc-main b,#cc-main em,#cc-main strong{font-weight:600}#cc-main button>span{pointer-events:none}#cc-main .cc__link,#cc-main a{background-image:linear-gradient(currentColor,currentColor);background-position:0 100%;background-repeat:no-repeat;background-size:0 1px;font-weight:600;position:relative;transition:background-size .25s,color .25s ease}#cc-main .cc__link:hover,#cc-main a:hover{background-size:100% 1px;color:var(--cc-primary-color)}#cc-main .cc__link{color:var(--cc-link-color)}#cc-main .cm__desc,#cc-main .pm__body{overscroll-behavior:auto contain;scrollbar-width:thin}@media screen and (min-width:640px){#cc-main ::-webkit-scrollbar,#cc-main ::-webkit-scrollbar-thumb,#cc-main ::-webkit-scrollbar-track{all:revert}#cc-main ::-webkit-scrollbar-thumb{-webkit-background-clip:padding-box;background-clip:padding-box;background:var(--cc-toggle-readonly-bg);border:.25rem solid var(--cc-bg);border-radius:1rem}#cc-main ::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background:var(--cc-toggle-off-bg)}#cc-main ::-webkit-scrollbar{background:transparent;width:12px}}html.disable--interaction.show--consent,html.disable--interaction.show--consent body{height:auto!important;overflow:hidden!important}@media (prefers-reduced-motion){#cc-main{--cc-modal-transition-duration:0s}}.cc--darkmode{--cc-bg:#161a1c;--cc-primary-color:#ebf3f6;--cc-secondary-color:#aebbc5;--cc-btn-primary-bg:#c2d0e0;--cc-btn-primary-color:var(--cc-bg);--cc-btn-primary-border-color:var(--cc-btn-primary-bg);--cc-btn-primary-hover-bg:#98a7b6;--cc-btn-primary-hover-color:#000;--cc-btn-primary-hover-border-color:var(--cc-btn-primary-hover-bg);--cc-btn-secondary-bg:#242c31;--cc-btn-secondary-color:var(--cc-primary-color);--cc-btn-secondary-border-color:var(--cc-btn-secondary-bg);--cc-btn-secondary-hover-bg:#353d43;--cc-btn-secondary-hover-color:#fff;--cc-btn-secondary-hover-border-color:var(--cc-btn-secondary-hover-bg);--cc-separator-border-color:#222a30;--cc-toggle-on-bg:var(--cc-btn-primary-bg);--cc-toggle-off-bg:#525f6b;--cc-toggle-on-knob-bg:var(--cc-btn-primary-color);--cc-toggle-off-knob-bg:var(--cc-btn-primary-color);--cc-toggle-enabled-icon-color:var(--cc-btn-primary-color);--cc-toggle-disabled-icon-color:var(--cc-btn-primary-color);--cc-toggle-readonly-bg:#343e45;--cc-toggle-readonly-knob-bg:#5f6b72;--cc-toggle-readonly-knob-icon-color:var(--cc-toggle-readonly-bg);--cc-section-category-border:#1e2428;--cc-cookie-category-block-bg:#1e2428;--cc-cookie-category-block-border:var(--cc-section-category-border);--cc-cookie-category-block-hover-bg:#242c31;--cc-cookie-category-block-hover-border:#232a2f;--cc-cookie-category-expanded-block-bg:transparent;--cc-cookie-category-expanded-block-hover-bg:var(--cc-toggle-readonly-bg);--cc-overlay-bg:rgba(0,0,0,.65);--cc-webkit-scrollbar-bg:var(--cc-section-category-border);--cc-webkit-scrollbar-hover-bg:var(--cc-btn-primary-hover-bg);--cc-footer-bg:#0c0e0f;--cc-footer-color:var(--cc-secondary-color);--cc-footer-border-color:#060809}.cc--darkmode #cc-main{color-scheme:dark}#cc-main .cm{background:var(--cc-bg);border-radius:var(--cc-modal-border-radius);box-shadow:0 .625em 1.875em rgba(0,0,2,.3);display:flex;flex-direction:column;max-width:24em;opacity:0;overflow:hidden;position:fixed;transform:translateY(1.6em);visibility:hidden;z-index:1}#cc-main .cm--top{top:var(--cc-modal-margin)}#cc-main .cm--middle{top:50%;transform:translateY(calc(-50% + 1.6em))}#cc-main .cm--bottom{bottom:var(--cc-modal-margin)}#cc-main .cm--center{left:var(--cc-modal-margin);margin:0 auto;right:var(--cc-modal-margin);width:unset}#cc-main .cm--left{left:var(--cc-modal-margin);margin-right:var(--cc-modal-margin)}#cc-main .cm--right{margin-left:var(--cc-modal-margin);right:var(--cc-modal-margin)}#cc-main .cm__body{display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between;position:relative}#cc-main .cm__btns,#cc-main .cm__links{padding:1em 1.3em;width:unset}#cc-main .cm__texts{display:flex;flex:1;flex-direction:column;justify-content:center;padding:1em 0 0}#cc-main .cm__desc,#cc-main .cm__title{padding:0 1.3em}#cc-main .cm__title{font-size:1.05em}#cc-main .cm__title+.cm__desc{margin-top:1.1em}#cc-main .cm__desc{color:var(--cc-secondary-color);font-size:.9em;line-height:1.5;max-height:40vh;overflow-x:visible;overflow-y:auto;padding-bottom:1em}#cc-main .cm__btns{border-top:1px solid var(--cc-separator-border-color);display:flex;flex-direction:column;justify-content:center}#cc-main .cm__btn-group{display:grid;grid-auto-columns:minmax(0,1fr)}#cc-main .cm__btn+.cm__btn,#cc-main .cm__btn-group+.cm__btn-group{margin-top:.375rem}#cc-main .cm--flip .cm__btn+.cm__btn,#cc-main .cm--flip .cm__btn-group+.cm__btn-group{margin-bottom:.375rem;margin-top:0}#cc-main .cm--inline .cm__btn+.cm__btn{margin-left:.375rem;margin-top:0}#cc-main .cm--inline.cm--flip .cm__btn+.cm__btn{margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:.375rem}#cc-main .cm--inline.cm--flip .cm__btn-group+.cm__btn-group{margin-bottom:.375rem;margin-right:0}#cc-main .cm--wide .cm__btn+.cm__btn,#cc-main .cm--wide .cm__btn-group+.cm__btn-group{margin-left:.375rem;margin-top:0}#cc-main .cm--wide.cm--flip .cm__btn+.cm__btn,#cc-main .cm--wide.cm--flip .cm__btn-group+.cm__btn-group{margin-bottom:0;margin-right:.375rem}#cc-main .cm--bar:not(.cm--inline) .cm__btn-group--uneven,#cc-main .cm--wide .cm__btn-group--uneven{display:flex;flex:1;justify-content:space-between}#cc-main .cm--bar:not(.cm--inline).cm--flip .cm__btn-group--uneven,#cc-main .cm--wide.cm--flip .cm__btn-group--uneven{flex-direction:row-reverse}#cc-main .cm__btn{background:var(--cc-btn-primary-bg);border:1px solid var(--cc-btn-primary-border-color);border-radius:var(--cc-btn-border-radius);color:var(--cc-btn-primary-color);font-size:.82em;font-weight:600;min-height:42px;padding:.5em 1em;text-align:center}#cc-main .cm__btn:hover{background:var(--cc-btn-primary-hover-bg);border-color:var(--cc-btn-primary-hover-border-color);color:var(--cc-btn-primary-hover-color)}#cc-main .cm__btn--secondary{background:var(--cc-btn-secondary-bg);border-color:var(--cc-btn-secondary-border-color);color:var(--cc-btn-secondary-color)}#cc-main .cm__btn--secondary:hover{background:var(--cc-btn-secondary-hover-bg);border-color:var(--cc-btn-secondary-hover-border-color);color:var(--cc-btn-secondary-hover-color)}#cc-main .cm__btn--close{border-radius:0;border-bottom-left-radius:var(--cc-btn-border-radius);border-right:none;border-top:none;display:none;font-size:1em;height:42px;min-width:auto!important;overflow:hidden;padding:0!important;position:absolute;right:0;top:0;width:42px}#cc-main .cm__btn--close svg{stroke:var(--cc-btn-primary-color);transform:scale(.5);transition:stroke .15s ease}#cc-main .cm__btn--close:hover svg{stroke:var(--cc-btn-primary-hover-color)}#cc-main .cm__btn--close.cm__btn--secondary svg{stroke:var(--cc-btn-secondary-color)}#cc-main .cm__btn--close.cm__btn--secondary:hover svg{stroke:var(--cc-btn-secondary-hover-color)}#cc-main .cm__btn--close+.cm__texts .cm__title{padding-right:2em}#cc-main .cm--inline .cm__btn-group{grid-auto-flow:column}#cc-main .cm__footer{background:var(--cc-footer-bg);border-top:1px solid var(--cc-footer-border-color);color:var(--cc-footer-color);padding:.4em 0 .5em}#cc-main .cm__links{display:flex;flex-direction:row;padding-bottom:0;padding-top:0}#cc-main .cm__link-group{display:flex;flex-direction:row;font-size:.8em;width:100%}#cc-main .cm__link-group>*+*{margin-left:1.3em}#cc-main .cm--flip .cm__btn:last-child{grid-row:1}#cc-main .cm--inline.cm--flip .cm__btn:last-child{grid-column:1}#cc-main .cm--box .cm__btn--close{display:block}#cc-main .cm--box.cm--flip .cm__btns{flex-direction:column-reverse}#cc-main .cm--box.cm--wide{max-width:36em}#cc-main .cm--box.cm--wide .cm__btns{flex-direction:row;justify-content:space-between}#cc-main .cm--box.cm--wide .cm__btn-group{grid-auto-flow:column}#cc-main .cm--box.cm--wide .cm__btn{min-width:120px;padding-left:1.8em;padding-right:1.8em}#cc-main .cm--box.cm--wide.cm--flip .cm__btns{flex-direction:row-reverse}#cc-main .cm--box.cm--wide.cm--flip .cm__btn:last-child{grid-column:1}#cc-main .cm--cloud{max-width:54em;width:unset}#cc-main .cm--cloud .cm__body{flex-direction:row}#cc-main .cm--cloud .cm__texts{flex:1}#cc-main .cm--cloud .cm__desc{max-height:9.4em}#cc-main .cm--cloud .cm__btns{border-left:1px solid var(--cc-separator-border-color);border-top:none;max-width:23em}#cc-main .cm--cloud .cm__btn-group{flex-direction:column}#cc-main .cm--cloud .cm__btn{min-width:19em}#cc-main .cm--cloud.cm--flip .cm__btn-group,#cc-main .cm--cloud.cm--flip .cm__btns{flex-direction:column-reverse}#cc-main .cm--cloud.cm--inline .cm__btn-group{flex-direction:row}#cc-main .cm--cloud.cm--inline .cm__btn{min-width:10em}#cc-main .cm--cloud.cm--inline.cm--flip .cm__btn-group{flex-direction:row-reverse}#cc-main .cm--bar{--cc-modal-transition-duration:.35s;border-radius:0;left:0;margin:0;max-width:unset;opacity:1;right:0;transform:translateY(0);width:100vw}#cc-main .cm--bar.cm--top{top:0;transform:translateY(-100%)}#cc-main .cm--bar.cm--bottom{bottom:0;transform:translateY(100%)}#cc-main .cm--bar .cm__body,#cc-main .cm--bar .cm__links{margin:0 auto;max-width:55em;width:100%}#cc-main .cm--bar .cm__body{padding:.5em 0 .9em}#cc-main .cm--bar .cm__btns{border-top:none;flex-direction:row;justify-content:space-between}#cc-main .cm--bar .cm__btn-group{grid-auto-flow:column}#cc-main .cm--bar:not(.cm--inline) .cm__btn+.cm__btn,#cc-main .cm--bar:not(.cm--inline) .cm__btn-group+.cm__btn-group{margin-left:.375rem;margin-top:0}#cc-main .cm--bar .cm__btn{min-width:120px;padding-left:2em;padding-right:2em}#cc-main .cm--bar.cm--flip:not(.cm--inline) .cm__btn+.cm__btn,#cc-main .cm--bar.cm--flip:not(.cm--inline) .cm__btn-group+.cm__btn-group{margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:.375rem}#cc-main .cm--bar.cm--flip .cm__btns{flex-direction:row-reverse}#cc-main .cm--bar.cm--flip .cm__btn:last-child{grid-column:1}#cc-main .cm--bar.cm--inline .cm__body,#cc-main .cm--bar.cm--inline .cm__links{max-width:74em}#cc-main .cm--bar.cm--inline .cm__body{flex-direction:row;padding:0}#cc-main .cm--bar.cm--inline .cm__btns{flex-direction:column;justify-content:center;max-width:23em}#cc-main .cm--bar.cm--inline.cm--flip .cm__btns{flex-direction:column-reverse}#cc-main .cc--anim .cm,#cc-main .cc--anim.cm-wrapper:before{transition:opacity var(--cc-modal-transition-duration) ease,visibility var(--cc-modal-transition-duration) ease,transform var(--cc-modal-transition-duration) ease}#cc-main .cc--anim .cm__btn,#cc-main .cc--anim .cm__close{transition:background-color .15s ease,border-color .15s ease,color .15s ease}.disable--interaction #cc-main .cm-wrapper:before{background:var(--cc-overlay-bg);bottom:0;content:"";left:0;opacity:0;position:fixed;right:0;top:0;visibility:hidden;z-index:0}.show--consent #cc-main .cc--anim .cm{opacity:1;transform:translateY(0);visibility:visible!important}.show--consent #cc-main .cc--anim .cm--middle{transform:translateY(-50%)}.show--consent #cc-main .cc--anim .cm--bar{transform:translateY(0)}.show--consent #cc-main .cc--anim.cm-wrapper:before{opacity:1;visibility:visible}#cc-main.cc--rtl .cm__btn--close{border-bottom-left-radius:unset;border-bottom-right-radius:var(--cc-btn-border-radius);left:0;right:unset}#cc-main.cc--rtl .cm__btn--close+.cm__texts .cm__title{padding-left:2em;padding-right:unset}#cc-main.cc--rtl .cm--inline .cm__btn+.cm__btn{margin-left:0;margin-right:.375rem}#cc-main.cc--rtl .cm--inline.cm--flip .cm__btn+.cm__btn{margin-left:.375rem;margin-right:0}#cc-main.cc--rtl .cm:not(.cm--inline).cm--bar .cm__btn+.cm__btn,#cc-main.cc--rtl .cm:not(.cm--inline).cm--bar .cm__btn-group+.cm__btn-group,#cc-main.cc--rtl .cm:not(.cm--inline).cm--wide .cm__btn+.cm__btn,#cc-main.cc--rtl .cm:not(.cm--inline).cm--wide .cm__btn-group+.cm__btn-group{margin-left:0;margin-right:.375rem}#cc-main.cc--rtl .cm:not(.cm--inline).cm--bar.cm--flip .cm__btn+.cm__btn,#cc-main.cc--rtl .cm:not(.cm--inline).cm--wide.cm--flip .cm__btn+.cm__btn{margin-left:.375rem;margin-right:0}#cc-main.cc--rtl .cm__link-group>*+*{margin-left:0;margin-right:1.3em}@media screen and (max-width:640px){#cc-main{--cc-modal-margin:.5em}#cc-main .cm{max-width:none!important;width:auto!important}#cc-main .cm__body{flex-direction:column!important;padding:0!important}#cc-main .cm__btns,#cc-main .cm__desc,#cc-main .cm__links,#cc-main .cm__title{padding-left:1.1em!important;padding-right:1.1em!important}#cc-main .cm__btns{border-left:none!important;border-top:1px solid var(--cc-separator-border-color)!important;flex-direction:column!important;max-width:none!important;min-width:auto!important}#cc-main .cm__btn+.cm__btn,#cc-main .cm__btn-group+.cm__btn-group{margin:.375rem 0 0!important}#cc-main .cm--flip .cm__btn+.cm__btn,#cc-main .cm--flip .cm__btn-group+.cm__btn-group{margin-bottom:.375rem!important;margin-top:0!important}#cc-main .cm__btn-group{display:flex!important;flex-direction:column!important;min-width:auto!important}#cc-main .cm__btn{flex:auto!important}#cc-main .cm__link-group{justify-content:center!important}#cc-main .cm--flip .cm__btn-group,#cc-main .cm--flip .cm__btns{flex-direction:column-reverse!important}}#cc-main .pm-wrapper{position:relative;z-index:2}#cc-main .pm{background:var(--cc-bg);border-radius:var(--cc-modal-border-radius);box-shadow:0 .625em 1.875em rgba(0,0,2,.3);display:flex;flex-direction:column;opacity:0;overflow:hidden;position:fixed;visibility:hidden;width:100%;width:unset;z-index:1}#cc-main svg{fill:none;width:100%}#cc-main .pm__body,#cc-main .pm__footer,#cc-main .pm__header{padding:1em 1.4em}#cc-main .pm__header{align-items:center;border-bottom:1px solid var(--cc-separator-border-color);display:flex;justify-content:space-between}#cc-main .pm__title{align-items:center;display:flex;flex:1;font-weight:600;margin-right:2em}#cc-main .pm__close-btn{background:var(--cc-btn-secondary-bg);border:1px solid var(--cc-btn-secondary-border-color);border-radius:var(--cc-btn-border-radius);height:40px;position:relative;transition:all .15s ease;width:40px}#cc-main .pm__close-btn span{display:flex;height:100%;width:100%}#cc-main .pm__close-btn svg{stroke:var(--cc-btn-secondary-color);transform:scale(.5);transition:stroke .15s ease}#cc-main .pm__close-btn:hover{background:var(--cc-btn-secondary-hover-bg);border-color:var(--cc-btn-secondary-hover-border-color)}#cc-main .pm__close-btn:hover svg{stroke:var(--cc-btn-secondary-hover-color)}#cc-main .pm__body{flex:1;overflow-y:auto;overflow-y:overlay}#cc-main .pm__section,#cc-main .pm__section--toggle{border-radius:var(--cc-btn-border-radius);display:flex;flex-direction:column;margin-bottom:.5em}#cc-main .pm__section--toggle .pm__section-desc-wrapper{border:1px solid var(--cc-cookie-category-block-border);border-radius:var(--cc-btn-border-radius);border-top:none;border-top-left-radius:0;border-top-right-radius:0;display:none;margin-top:0!important;overflow:hidden}#cc-main .pm__section{border:1px solid var(--cc-separator-border-color);padding:1em;transition:background-color .25s ease,border-color .25s ease}#cc-main .pm__section:first-child{border:none;margin-bottom:2em;margin-top:0;padding:0;transition:none}#cc-main .pm__section:not(:first-child):hover{background:var(--cc-cookie-category-block-bg);border-color:var(--cc-cookie-category-block-border)}#cc-main .pm__section-toggles+.pm__section{margin-top:2em}#cc-main .pm__section--toggle{background:var(--cc-cookie-category-block-bg);border-top:none;margin-bottom:.375rem}#cc-main .pm__section--toggle .pm__section-title{align-items:center;background:var(--cc-cookie-category-block-bg);border:1px solid var(--cc-cookie-category-block-border);display:flex;justify-content:space-between;min-height:58px;padding:1.1em 5.4em 1.1em 1.2em;position:relative;transition:background-color .25s ease,border-color .25s ease;width:100%}#cc-main .pm__section--toggle .pm__section-title:hover{background:var(--cc-cookie-category-block-hover-bg);border-color:var(--cc-cookie-category-block-hover-border)}#cc-main .pm__section--toggle .pm__section-desc{margin-top:0;padding:1em}#cc-main .pm__section--toggle.is-expanded{--cc-cookie-category-block-bg:var(--cc-cookie-category-expanded-block-bg);--cc-cookie-category-block-border:var(--cc-cookie-category-expanded-block-hover-bg)}#cc-main .pm__section--toggle.is-expanded .pm__section-title{border-bottom-left-radius:0;border-bottom-right-radius:0}#cc-main .pm__section--toggle.is-expanded .pm__section-arrow svg{transform:scale(.5) rotate(180deg)}#cc-main .pm__section--toggle.is-expanded .pm__section-desc-wrapper{display:flex}#cc-main .pm__section--expandable .pm__section-title{cursor:pointer;padding-left:3.4em}#cc-main .pm__section--expandable .pm__section-arrow{background:var(--cc-toggle-readonly-bg);border-radius:100%;display:flex;height:20px;justify-content:center;left:18px;pointer-events:none;position:absolute;width:20px}#cc-main .pm__section--expandable .pm__section-arrow svg{stroke:var(--cc-btn-secondary-color);transform:scale(.5)}#cc-main .pm__section-title-wrapper{align-items:center;display:flex;position:relative}#cc-main .pm__section-title-wrapper+.pm__section-desc-wrapper{margin-top:.85em}#cc-main .pm__section-title{border-radius:var(--cc-btn-border-radius);font-size:.95em;font-weight:600}#cc-main .pm__badge{align-items:center;background:var(--cc-btn-secondary-bg);border-radius:5em;color:var(--cc-secondary-color);display:flex;flex:none;font-size:.8em;font-weight:600;height:23px;justify-content:center;margin-left:1em;min-width:23px;overflow:hidden;padding:0 .6em 1px;position:relative;text-align:center;white-space:nowrap;width:auto}#cc-main .pm__service-counter{background:var(--cc-btn-primary-bg);color:var(--cc-btn-primary-color);padding:0;width:23px}#cc-main .pm__service-counter[data-counterlabel]{padding:0 .6em 1px;width:auto}#cc-main .section__toggle,#cc-main .section__toggle-wrapper,#cc-main .toggle__icon,#cc-main .toggle__label{border-radius:var(--cc-pm-toggle-border-radius);height:23px;transform:translateZ(0);width:50px}#cc-main .section__toggle-wrapper{cursor:pointer;position:absolute;right:18px;z-index:1}#cc-main .toggle-service{height:19px;position:relative;right:0;width:42px}#cc-main .toggle-service .section__toggle,#cc-main .toggle-service .toggle__icon,#cc-main .toggle-service .toggle__label{height:19px;width:42px}#cc-main .toggle-service .toggle__icon{position:relative}#cc-main .toggle-service .toggle__icon-circle{height:19px;width:19px}#cc-main .toggle-service .section__toggle:checked~.toggle__icon .toggle__icon-circle{transform:translateX(23px)}#cc-main .pm__section--toggle:nth-child(2) .section__toggle-wrapper:after{display:none!important}#cc-main .section__toggle{border:0;cursor:pointer;display:block;left:0;margin:0;position:absolute;top:0}#cc-main .section__toggle:disabled{cursor:not-allowed}#cc-main .toggle__icon{background:var(--cc-toggle-off-bg);box-shadow:0 0 0 1px var(--cc-toggle-off-bg);display:flex;flex-direction:row;pointer-events:none;position:absolute;transition:all .25s ease}#cc-main .toggle__icon-circle{background:var(--cc-toggle-off-knob-bg);border:none;border-radius:var(--cc-pm-toggle-border-radius);box-shadow:0 1px 2px rgba(24,32,3,.36);display:block;height:23px;left:0;position:absolute;top:0;transition:transform .25s ease,background-color .25s ease;width:23px}#cc-main .toggle__icon-off,#cc-main .toggle__icon-on{height:100%;position:absolute;transition:opacity .15s ease;width:100%}#cc-main .toggle__icon-on{opacity:0;transform:rotate(45deg)}#cc-main .toggle__icon-on svg{stroke:var(--cc-toggle-on-bg);transform:scale(.55) rotate(-45deg)}#cc-main .toggle__icon-off{opacity:1}#cc-main .toggle__icon-off svg{stroke:var(--cc-toggle-off-bg);transform:scale(.55)}#cc-main .section__toggle:checked~.toggle__icon{background:var(--cc-toggle-on-bg);box-shadow:0 0 0 1px var(--cc-toggle-on-bg)}#cc-main .section__toggle:checked~.toggle__icon .toggle__icon-circle{background-color:var(--cc-toggle-on-knob-bg);transform:translateX(27px)}#cc-main .section__toggle:checked~.toggle__icon .toggle__icon-on{opacity:1}#cc-main .section__toggle:checked~.toggle__icon .toggle__icon-off{opacity:0}#cc-main .section__toggle:checked:disabled~.toggle__icon{background:var(--cc-toggle-readonly-bg);box-shadow:0 0 0 1px var(--cc-toggle-readonly-bg)}#cc-main .section__toggle:checked:disabled~.toggle__icon .toggle__icon-circle{background:var(--cc-toggle-readonly-knob-bg);box-shadow:none}#cc-main .section__toggle:checked:disabled~.toggle__icon svg{stroke:var(--cc-toggle-readonly-knob-icon-color)}#cc-main .toggle__label{opacity:0;overflow:hidden;pointer-events:none;position:absolute;top:0;z-index:-1}#cc-main .pm__section-desc-wrapper{color:var(--cc-secondary-color);display:flex;flex-direction:column;font-size:.9em}#cc-main .pm__section-desc-wrapper>:not(:last-child){border-bottom:1px solid var(--cc-cookie-category-block-border)}#cc-main .pm__section-services{display:flex;flex-direction:column}#cc-main .pm__service{align-items:center;display:flex;justify-content:space-between;padding:.4em 1.2em;position:relative;transition:background-color .15s ease}#cc-main .pm__service:hover{background-color:var(--cc-cookie-category-block-hover-bg)}#cc-main .pm__service-header{align-items:center;display:flex;margin-right:1em;width:100%}#cc-main .pm__service-icon{border:2px solid;border-radius:100%;height:8px;margin-left:6px;margin-right:20px;margin-top:1px;min-width:8px}#cc-main .pm__service-title{font-size:.95em;width:100%;word-break:break-word}#cc-main .pm__section-desc{line-height:1.5em}#cc-main .pm__section-table{border-collapse:collapse;font-size:.9em;margin:0;overflow:hidden;padding:0;text-align:left;width:100%}#cc-main .pm__table-caption{text-align:left}#cc-main .pm__table-caption,#cc-main .pm__table-head>tr{border-bottom:1px dashed var(--cc-separator-border-color);color:var(--cc-primary-color);font-weight:600}#cc-main .pm__table-tr{transition:background-color .15s ease}#cc-main .pm__table-tr:hover{background:var(--cc-cookie-category-block-hover-bg)}#cc-main .pm__table-caption,#cc-main .pm__table-td,#cc-main .pm__table-th{padding:.625em .625em .625em 1.2em;vertical-align:top}#cc-main .pm__footer{border-top:1px solid var(--cc-separator-border-color);display:flex;justify-content:space-between}#cc-main .pm__btn-group{display:flex}#cc-main .pm__btn+.pm__btn,#cc-main .pm__btn-group+.pm__btn-group{margin-left:.375rem}#cc-main .pm--flip .pm__btn+.pm__btn,#cc-main .pm--flip .pm__btn-group+.pm__btn-group{margin-left:0;margin-right:.375rem}#cc-main .pm__btn{background:var(--cc-btn-primary-bg);border:1px solid var(--cc-btn-primary-border-color);border-radius:var(--cc-btn-border-radius);color:var(--cc-btn-primary-color);flex:auto;font-size:.82em;font-weight:600;min-height:42px;min-width:110px;padding:.5em 1.5em;text-align:center;transition:background-color .15s ease,border-color .15s ease,color .15s ease}#cc-main .pm__btn:hover{background:var(--cc-btn-primary-hover-bg);border-color:var(--cc-btn-primary-hover-border-color);color:var(--cc-btn-primary-hover-color)}#cc-main .pm__btn--secondary{background:var(--cc-btn-secondary-bg);border-color:var(--cc-btn-secondary-border-color);color:var(--cc-btn-secondary-color)}#cc-main .pm__btn--secondary:hover{background:var(--cc-btn-secondary-hover-bg);border-color:var(--cc-btn-secondary-hover-border-color);color:var(--cc-btn-secondary-hover-color)}#cc-main .pm--box{height:calc(100% - 2em);left:var(--cc-modal-margin);margin:0 auto;max-height:37.5em;max-width:43em;right:var(--cc-modal-margin);top:50%;transform:translateY(calc(-50% + 1.6em))}#cc-main .pm--box.pm--flip .pm__btn-group,#cc-main .pm--box.pm--flip .pm__footer{flex-direction:row-reverse}#cc-main .pm--bar{--cc-modal-transition-duration:.35s;border-radius:0;bottom:0;height:100%;margin:0;max-height:none;max-width:29em;opacity:1;top:0;width:100%}#cc-main .pm--bar .pm__section-table,#cc-main .pm--bar .pm__table-body,#cc-main .pm--bar .pm__table-td,#cc-main .pm--bar .pm__table-th,#cc-main .pm--bar .pm__table-tr{display:block}#cc-main .pm--bar .pm__table-head{display:none}#cc-main .pm--bar .pm__table-caption{display:block}#cc-main .pm--bar .pm__table-tr:not(:last-child){border-bottom:1px solid var(--cc-separator-border-color)}#cc-main .pm--bar .pm__table-td{display:flex;justify-content:space-between}#cc-main .pm--bar .pm__table-td:before{color:var(--cc-primary-color);content:attr(data-column);flex:1;font-weight:600;min-width:100px;overflow:hidden;padding-right:2em;text-overflow:ellipsis}#cc-main .pm--bar .pm__table-td>div{flex:3}#cc-main .pm--bar:not(.pm--wide) .pm__body,#cc-main .pm--bar:not(.pm--wide) .pm__footer,#cc-main .pm--bar:not(.pm--wide) .pm__header{padding:1em 1.3em}#cc-main .pm--bar:not(.pm--wide) .pm__btn-group,#cc-main .pm--bar:not(.pm--wide) .pm__footer{flex-direction:column}#cc-main .pm--bar:not(.pm--wide) .pm__btn+.pm__btn,#cc-main .pm--bar:not(.pm--wide) .pm__btn-group+.pm__btn-group{margin:.375rem 0 0}#cc-main .pm--bar:not(.pm--wide).pm--flip .pm__btn-group,#cc-main .pm--bar:not(.pm--wide).pm--flip .pm__footer{flex-direction:column-reverse}#cc-main .pm--bar:not(.pm--wide).pm--flip .pm__btn+.pm__btn,#cc-main .pm--bar:not(.pm--wide).pm--flip .pm__btn-group+.pm__btn-group{margin-bottom:.375rem;margin-top:0}#cc-main .pm--bar:not(.pm--wide) .pm__badge{display:none}#cc-main .pm--bar.pm--left{left:0;transform:translateX(-100%)}#cc-main .pm--bar.pm--right{right:0;transform:translateX(100%)}#cc-main .pm--bar.pm--wide{max-width:35em}#cc-main .pm--bar.pm--wide .pm__body,#cc-main .pm--bar.pm--wide .pm__footer,#cc-main .pm--bar.pm--wide .pm__header{padding:1em 1.4em}#cc-main .pm--bar.pm--wide.pm--flip .pm__btn-group,#cc-main .pm--bar.pm--wide.pm--flip .pm__footer{flex-direction:row-reverse}#cc-main .pm-overlay{background:var(--cc-overlay-bg);bottom:0;content:"";left:0;opacity:0;position:fixed;right:0;top:0;visibility:hidden;z-index:1}#cc-main .cc--anim .pm,#cc-main .cc--anim .pm-overlay{transition:opacity var(--cc-modal-transition-duration) ease,visibility var(--cc-modal-transition-duration) ease,transform var(--cc-modal-transition-duration) ease}.show--preferences #cc-main .cc--anim .pm{opacity:1;visibility:visible!important}.show--preferences #cc-main .cc--anim .pm--box{transform:translateY(-50%)}.show--preferences #cc-main .cc--anim .pm--bar{transform:translateX(0)}.show--preferences #cc-main .cc--anim .pm-overlay{opacity:1;visibility:visible}#cc-main.cc--rtl .pm__service-header{margin-left:1em;margin-right:0}#cc-main.cc--rtl .pm__section-arrow{left:unset;right:18px}#cc-main.cc--rtl .section__toggle-wrapper{left:18px;right:unset;transform-origin:left}#cc-main.cc--rtl .toggle-service{left:0}#cc-main.cc--rtl .pm__service-icon{margin-left:20px;margin-right:5px}#cc-main.cc--rtl .pm__section--toggle .pm__section-title{padding-left:5.4em;padding-right:1.2em}#cc-main.cc--rtl .pm__section--expandable .pm__section-title{padding-right:3.4em}#cc-main.cc--rtl .pm__badge{margin-left:unset;margin-right:1em}#cc-main.cc--rtl .toggle__icon-circle{transform:translateX(27px)}#cc-main.cc--rtl .toggle-service .toggle__icon-circle{transform:translateX(23px)}#cc-main.cc--rtl .section__toggle:checked~.toggle__icon .toggle__icon-circle{transform:translateX(0)}#cc-main.cc--rtl .pm__table-td,#cc-main.cc--rtl .pm__table-th{padding-left:unset;padding-right:1.2em;text-align:right}#cc-main.cc--rtl .pm__table-td{padding-left:unset;padding-right:1.2em}#cc-main.cc--rtl .pm__table-td:before{padding-left:2em;padding-right:unset}#cc-main.cc--rtl .pm__btn+.pm__btn,#cc-main.cc--rtl .pm__btn-group+.pm__btn-group{margin-left:0;margin-right:.375rem}#cc-main.cc--rtl .pm--flip .pm__btn+.pm__btn,#cc-main.cc--rtl .pm--flip .pm__btn-group+.pm__btn-group{margin-left:.375rem;margin-right:0}#cc-main.cc--rtl .pm--flip.pm--bar:not(.pm--wide) .pm__btn+.pm__btn,#cc-main.cc--rtl .pm--flip.pm--bar:not(.pm--wide) .pm__btn-group+.pm__btn-group{margin-left:0}@media screen and (max-width:640px){#cc-main .pm{border-radius:0;bottom:0;height:auto;left:0;max-height:100%;max-width:none!important;right:0;top:0;transform:translateY(1.6em)}#cc-main .pm__body,#cc-main .pm__footer,#cc-main .pm__header{padding:.9em!important}#cc-main .pm__badge{display:none}#cc-main .pm__section-table,#cc-main .pm__table-body,#cc-main .pm__table-caption,#cc-main .pm__table-td,#cc-main .pm__table-th,#cc-main .pm__table-tr{display:block}#cc-main .pm__table-head{display:none}#cc-main .pm__table-tr:not(:last-child){border-bottom:1px solid var(--cc-separator-border-color)}#cc-main .pm__table-td{display:flex;justify-content:space-between}#cc-main .pm__table-td:before{color:var(--cc-primary-color);content:attr(data-column);flex:1;font-weight:600;min-width:100px;overflow:hidden;padding-right:2em;text-overflow:ellipsis}#cc-main .pm__table-td>div{flex:3}#cc-main .pm__btn-group,#cc-main .pm__footer{flex-direction:column!important}#cc-main .pm__btn-group{display:flex!important}#cc-main .pm__btn+.pm__btn,#cc-main .pm__btn-group+.pm__btn-group{margin:.375rem 0 0!important}#cc-main .pm--flip .pm__btn+.pm__btn,#cc-main .pm--flip .pm__btn-group+.pm__btn-group{margin-bottom:.375rem!important;margin-top:0!important}#cc-main .pm--flip .pm__btn-group,#cc-main .pm--flip .pm__footer{flex-direction:column-reverse!important}.show--preferences #cc-main .cc--anim .pm{transform:translateY(0)!important}} #cc-main .cm__btns { width: 100%; } #cc-main .cm__btn-group { width: 50%; } #cc-main .cm--box .cm__body, #cc-main .cm--box .cm__links { width: auto; } #cc-main button.cc-link { color: #000000; } #cc-main { --cc-bg: #f9faff; --cc-text: #112954; --cc-btn-primary-bg: #1ca933; --cc-btn-primary-text: var(--cc-bg); --cc-btn-primary-hover-bg: #139528; --cc-btn-primary-border-color: #1ca933; --cc-btn-primary-hover-border-color: #1ca933; --cc-btn-secondary-bg: #dfe7f9; --cc-btn-secondary-text: var(--cc-text); --cc-btn-secondary-hover-bg: #c6d1ea; --cc-toggle-bg-off: #8fa8d6; --cc-toggle-bg-on: #3859d0; --cc-toggle-bg-readonly: #cbd8f1; --cc-toggle-knob-bg: #fff; --cc-toggle-knob-icon-color: #ecf2fa; --cc-block-text: var(--cc-text); --cc-cookie-category-block-bg: #ebeff9; --cc-cookie-category-block-bg-hover: #dbe5f9; --cc-section-border: #f1f3f5; --cc-cookie-table-border: #e1e7f3; --cc-overlay-bg: rgba(0, 0, 0, .7); --cc-webkit-scrollbar-bg: #ebeff9; --cc-webkit-scrollbar-bg-hover: #3859d0; --cc-modal-border-radius: 1.2em; } #cc-main #c-ttl{ color: var(--cc-btn-primary-bg); } /* Custom border radius */ #cc-main .cm { border-radius: 1.2rem; max-width: 28em; box-shadow: 0 0.625em 1.875em rgb(2 2 3 / 28%); } #cc-main .cc_div .c-bn{ border-radius: .7em; } #cc-main .pm.pm--box .pm__btn-group button:last-of-type { background: var(--cc-btn-secondary-bg); border-color: var(--cc-btn-secondary-bg); color: var(--cc-btn-secondary-text); } #cc-main .pm.pm--box .pm__btn-group button:last-of-type:hover { background: var(--cc-btn-secondary-hover-bg); } </style> <script type="text/javascript"> (function(global,factory){if(typeof define==="function"&&define.amd){define("CookieConsent",["exports"],factory);}else if(typeof exports!=="undefined"){factory(exports);}else{var mod={exports:{}};factory(mod.exports);global.CookieConsent=mod.exports;}})(typeof globalThis!=="undefined"?globalThis:typeof self!=="undefined"?self:this,function(_exports){"use strict";Object.defineProperty(_exports,"__esModule",{value:true});_exports.validCookie=_exports.validConsent=_exports.showPreferences=_exports.show=_exports.setLanguage=_exports.setCookieData=_exports.run=_exports.reset=_exports.loadScript=_exports.hidePreferences=_exports.hide=_exports.getUserPreferences=_exports.getCookie=_exports.getConfig=_exports.eraseCookies=_exports.acceptedService=_exports.acceptedCategory=_exports.acceptService=_exports.acceptCategory=void 0;function ownKeys(e,r){var t=Object.keys(e);if(Object.getOwnPropertySymbols){var o=Object.getOwnPropertySymbols(e);r&&(o=o.filter(function(r){return Object.getOwnPropertyDescriptor(e,r).enumerable;})),t.push.apply(t,o);}return t;}function _objectSpread(e){for(var r=1;r<arguments.length;r++){var t=null!=arguments[r]?arguments[r]:{};r%2?ownKeys(Object(t),!0).forEach(function(r){_defineProperty(e,r,t[r]);}):Object.getOwnPropertyDescriptors?Object.defineProperties(e,Object.getOwnPropertyDescriptors(t)):ownKeys(Object(t)).forEach(function(r){Object.defineProperty(e,r,Object.getOwnPropertyDescriptor(t,r));});}return e;}function _defineProperty(obj,key,value){key=_toPropertyKey(key);if(key in obj){Object.defineProperty(obj,key,{value:value,enumerable:true,configurable:true,writable:true});}else{obj[key]=value;}return obj;}function _toConsumableArray(arr){return _arrayWithoutHoles(arr)||_iterableToArray(arr)||_unsupportedIterableToArray(arr)||_nonIterableSpread();}function _nonIterableSpread(){throw new TypeError("Invalid attempt to spread non-iterable instance.\nIn order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.");}function _iterableToArray(iter){if(typeof Symbol!=="undefined"&&iter[Symbol.iterator]!=null||iter["@@iterator"]!=null)return Array.from(iter);}function _arrayWithoutHoles(arr){if(Array.isArray(arr))return _arrayLikeToArray(arr);}function _regeneratorRuntime(){"use strict";/*! regenerator-runtime -- Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. -- license (MIT): https://github.com/facebook/regenerator/blob/main/LICENSE */_regeneratorRuntime=function _regeneratorRuntime(){return e;};var t,e={},r=Object.prototype,n=r.hasOwnProperty,o=Object.defineProperty||function(t,e,r){t[e]=r.value;},i="function"==typeof Symbol?Symbol:{},a=i.iterator||"@@iterator",c=i.asyncIterator||"@@asyncIterator",u=i.toStringTag||"@@toStringTag";function define(t,e,r){return Object.defineProperty(t,e,{value:r,enumerable:!0,configurable:!0,writable:!0}),t[e];}try{define({},"");}catch(t){define=function define(t,e,r){return t[e]=r;};}function wrap(t,e,r,n){var i=e&&e.prototype instanceof Generator?e:Generator,a=Object.create(i.prototype),c=new Context(n||[]);return o(a,"_invoke",{value:makeInvokeMethod(t,r,c)}),a;}function tryCatch(t,e,r){try{return{type:"normal",arg:t.call(e,r)};}catch(t){return{type:"throw",arg:t};}}e.wrap=wrap;var h="suspendedStart",l="suspendedYield",f="executing",s="completed",y={};function Generator(){}function GeneratorFunction(){}function GeneratorFunctionPrototype(){}var p={};define(p,a,function(){return this;});var d=Object.getPrototypeOf,v=d&&d(d(values([])));v&&v!==r&&n.call(v,a)&&(p=v);var g=GeneratorFunctionPrototype.prototype=Generator.prototype=Object.create(p);function defineIteratorMethods(t){["next","throw","return"].forEach(function(e){define(t,e,function(t){return this._invoke(e,t);});});}function AsyncIterator(t,e){function invoke(r,o,i,a){var c=tryCatch(t[r],t,o);if("throw"!==c.type){var u=c.arg,h=u.value;return h&&"object"==_typeof(h)&&n.call(h,"__await")?e.resolve(h.__await).then(function(t){invoke("next",t,i,a);},function(t){invoke("throw",t,i,a);}):e.resolve(h).then(function(t){u.value=t,i(u);},function(t){return invoke("throw",t,i,a);});}a(c.arg);}var r;o(this,"_invoke",{value:function value(t,n){function callInvokeWithMethodAndArg(){return new e(function(e,r){invoke(t,n,e,r);});}return r=r?r.then(callInvokeWithMethodAndArg,callInvokeWithMethodAndArg):callInvokeWithMethodAndArg();}});}function makeInvokeMethod(e,r,n){var o=h;return function(i,a){if(o===f)throw new Error("Generator is already running");if(o===s){if("throw"===i)throw a;return{value:t,done:!0};}for(n.method=i,n.arg=a;;){var c=n.delegate;if(c){var u=maybeInvokeDelegate(c,n);if(u){if(u===y)continue;return u;}}if("next"===n.method)n.sent=n._sent=n.arg;else if("throw"===n.method){if(o===h)throw o=s,n.arg;n.dispatchException(n.arg);}else"return"===n.method&&n.abrupt("return",n.arg);o=f;var p=tryCatch(e,r,n);if("normal"===p.type){if(o=n.done?s:l,p.arg===y)continue;return{value:p.arg,done:n.done};}"throw"===p.type&&(o=s,n.method="throw",n.arg=p.arg);}};}function maybeInvokeDelegate(e,r){var n=r.method,o=e.iterator[n];if(o===t)return r.delegate=null,"throw"===n&&e.iterator["return"]&&(r.method="return",r.arg=t,maybeInvokeDelegate(e,r),"throw"===r.method)||"return"!==n&&(r.method="throw",r.arg=new TypeError("The iterator does not provide a '"+n+"' method")),y;var i=tryCatch(o,e.iterator,r.arg);if("throw"===i.type)return r.method="throw",r.arg=i.arg,r.delegate=null,y;var a=i.arg;return a?a.done?(r[e.resultName]=a.value,r.next=e.nextLoc,"return"!==r.method&&(r.method="next",r.arg=t),r.delegate=null,y):a:(r.method="throw",r.arg=new TypeError("iterator result is not an object"),r.delegate=null,y);}function pushTryEntry(t){var e={tryLoc:t[0]};1 in t&&(e.catchLoc=t[1]),2 in t&&(e.finallyLoc=t[2],e.afterLoc=t[3]),this.tryEntries.push(e);}function resetTryEntry(t){var e=t.completion||{};e.type="normal",delete e.arg,t.completion=e;}function Context(t){this.tryEntries=[{tryLoc:"root"}],t.forEach(pushTryEntry,this),this.reset(!0);}function values(e){if(e||""===e){var r=e[a];if(r)return r.call(e);if("function"==typeof e.next)return e;if(!isNaN(e.length)){var o=-1,i=function next(){for(;++o<e.length;)if(n.call(e,o))return next.value=e[o],next.done=!1,next;return next.value=t,next.done=!0,next;};return i.next=i;}}throw new TypeError(_typeof(e)+" is not iterable");}return GeneratorFunction.prototype=GeneratorFunctionPrototype,o(g,"constructor",{value:GeneratorFunctionPrototype,configurable:!0}),o(GeneratorFunctionPrototype,"constructor",{value:GeneratorFunction,configurable:!0}),GeneratorFunction.displayName=define(GeneratorFunctionPrototype,u,"GeneratorFunction"),e.isGeneratorFunction=function(t){var e="function"==typeof t&&t.constructor;return!!e&&(e===GeneratorFunction||"GeneratorFunction"===(e.displayName||e.name));},e.mark=function(t){return Object.setPrototypeOf?Object.setPrototypeOf(t,GeneratorFunctionPrototype):(t.__proto__=GeneratorFunctionPrototype,define(t,u,"GeneratorFunction")),t.prototype=Object.create(g),t;},e.awrap=function(t){return{__await:t};},defineIteratorMethods(AsyncIterator.prototype),define(AsyncIterator.prototype,c,function(){return this;}),e.AsyncIterator=AsyncIterator,e.async=function(t,r,n,o,i){void 0===i&&(i=Promise);var a=new AsyncIterator(wrap(t,r,n,o),i);return e.isGeneratorFunction(r)?a:a.next().then(function(t){return t.done?t.value:a.next();});},defineIteratorMethods(g),define(g,u,"Generator"),define(g,a,function(){return this;}),define(g,"toString",function(){return"[object Generator]";}),e.keys=function(t){var e=Object(t),r=[];for(var n in e)r.push(n);return r.reverse(),function next(){for(;r.length;){var t=r.pop();if(t in e)return next.value=t,next.done=!1,next;}return next.done=!0,next;};},e.values=values,Context.prototype={constructor:Context,reset:function reset(e){if(this.prev=0,this.next=0,this.sent=this._sent=t,this.done=!1,this.delegate=null,this.method="next",this.arg=t,this.tryEntries.forEach(resetTryEntry),!e)for(var r in this)"t"===r.charAt(0)&&n.call(this,r)&&!isNaN(+r.slice(1))&&(this[r]=t);},stop:function stop(){this.done=!0;var t=this.tryEntries[0].completion;if("throw"===t.type)throw t.arg;return this.rval;},dispatchException:function dispatchException(e){if(this.done)throw e;var r=this;function handle(n,o){return a.type="throw",a.arg=e,r.next=n,o&&(r.method="next",r.arg=t),!!o;}for(var o=this.tryEntries.length-1;o>=0;--o){var i=this.tryEntries[o],a=i.completion;if("root"===i.tryLoc)return handle("end");if(i.tryLoc<=this.prev){var c=n.call(i,"catchLoc"),u=n.call(i,"finallyLoc");if(c&&u){if(this.prev<i.catchLoc)return handle(i.catchLoc,!0);if(this.prev<i.finallyLoc)return handle(i.finallyLoc);}else if(c){if(this.prev<i.catchLoc)return handle(i.catchLoc,!0);}else{if(!u)throw new Error("try statement without catch or finally");if(this.prev<i.finallyLoc)return handle(i.finallyLoc);}}}},abrupt:function abrupt(t,e){for(var r=this.tryEntries.length-1;r>=0;--r){var o=this.tryEntries[r];if(o.tryLoc<=this.prev&&n.call(o,"finallyLoc")&&this.prev<o.finallyLoc){var i=o;break;}}i&&("break"===t||"continue"===t)&&i.tryLoc<=e&&e<=i.finallyLoc&&(i=null);var a=i?i.completion:{};return a.type=t,a.arg=e,i?(this.method="next",this.next=i.finallyLoc,y):this.complete(a);},complete:function complete(t,e){if("throw"===t.type)throw t.arg;return"break"===t.type||"continue"===t.type?this.next=t.arg:"return"===t.type?(this.rval=this.arg=t.arg,this.method="return",this.next="end"):"normal"===t.type&&e&&(this.next=e),y;},finish:function finish(t){for(var e=this.tryEntries.length-1;e>=0;--e){var r=this.tryEntries[e];if(r.finallyLoc===t)return this.complete(r.completion,r.afterLoc),resetTryEntry(r),y;}},"catch":function _catch(t){for(var e=this.tryEntries.length-1;e>=0;--e){var r=this.tryEntries[e];if(r.tryLoc===t){var n=r.completion;if("throw"===n.type){var o=n.arg;resetTryEntry(r);}return o;}}throw new Error("illegal catch attempt");},delegateYield:function delegateYield(e,r,n){return this.delegate={iterator:values(e),resultName:r,nextLoc:n},"next"===this.method&&(this.arg=t),y;}},e;}function asyncGeneratorStep(gen,resolve,reject,_next,_throw,key,arg){try{var info=gen[key](arg);var value=info.value;}catch(error){reject(error);return;}if(info.done){resolve(value);}else{Promise.resolve(value).then(_next,_throw);}}function _asyncToGenerator(fn){return function(){var self=this,args=arguments;return new Promise(function(resolve,reject){var gen=fn.apply(self,args);function _next(value){asyncGeneratorStep(gen,resolve,reject,_next,_throw,"next",value);}function _throw(err){asyncGeneratorStep(gen,resolve,reject,_next,_throw,"throw",err);}_next(undefined);});};}function _createForOfIteratorHelper(o,allowArrayLike){var it=typeof Symbol!=="undefined"&&o[Symbol.iterator]||o["@@iterator"];if(!it){if(Array.isArray(o)||(it=_unsupportedIterableToArray(o))||allowArrayLike&&o&&typeof o.length==="number"){if(it)o=it;var i=0;var F=function F(){};return{s:F,n:function n(){if(i>=o.length)return{done:true};return{done:false,value:o[i++]};},e:function e(_e39){throw _e39;},f:F};}throw new TypeError("Invalid attempt to iterate non-iterable instance.\nIn order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.");}var normalCompletion=true,didErr=false,err;return{s:function s(){it=it.call(o);},n:function n(){var step=it.next();normalCompletion=step.done;return step;},e:function e(_e40){didErr=true;err=_e40;},f:function f(){try{if(!normalCompletion&&it["return"]!=null)it["return"]();}finally{if(didErr)throw err;}}};}function _unsupportedIterableToArray(o,minLen){if(!o)return;if(typeof o==="string")return _arrayLikeToArray(o,minLen);var n=Object.prototype.toString.call(o).slice(8,-1);if(n==="Object"&&o.constructor)n=o.constructor.name;if(n==="Map"||n==="Set")return Array.from(o);if(n==="Arguments"||/^(?:Ui|I)nt(?:8|16|32)(?:Clamped)?Array$/.test(n))return _arrayLikeToArray(o,minLen);}function _arrayLikeToArray(arr,len){if(len==null||len>arr.length)len=arr.length;for(var i=0,arr2=new Array(len);i<len;i++)arr2[i]=arr[i];return arr2;}function _typeof(o){"@babel/helpers - typeof";return _typeof="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(o){return typeof o;}:function(o){return o&&"function"==typeof Symbol&&o.constructor===Symbol&&o!==Symbol.prototype?"symbol":typeof o;},_typeof(o);}function _defineProperties(target,props){for(var i=0;i<props.length;i++){var descriptor=props[i];descriptor.enumerable=descriptor.enumerable||false;descriptor.configurable=true;if("value"in descriptor)descriptor.writable=true;Object.defineProperty(target,_toPropertyKey(descriptor.key),descriptor);}}function _createClass(Constructor,protoProps,staticProps){if(protoProps)_defineProperties(Constructor.prototype,protoProps);if(staticProps)_defineProperties(Constructor,staticProps);Object.defineProperty(Constructor,"prototype",{writable:false});return Constructor;}function _toPropertyKey(t){var i=_toPrimitive(t,"string");return"symbol"==_typeof(i)?i:String(i);}function _toPrimitive(t,r){if("object"!=_typeof(t)||!t)return t;var e=t[Symbol.toPrimitive];if(void 0!==e){var i=e.call(t,r||"default");if("object"!=_typeof(i))return i;throw new TypeError("@@toPrimitive must return a primitive value.");}return("string"===r?String:Number)(t);}function _classCallCheck(instance,Constructor){if(!(instance instanceof Constructor)){throw new TypeError("Cannot call a class as a function");}}/*! * CookieConsent 3.0.0-rc.17 * https://github.com/orestbida/cookieconsent/tree/v3 * Author Orest Bida * Released under the MIT License */var e='opt-in',t='opt-out',n='show--consent',o='show--preferences',s='disable--interaction',a='data-category',c='div',r='button',i='aria-hidden',l='btn-group',d='click',f='data-role',_='consentModal',u='preferencesModal';var p=/*#__PURE__*/_createClass(function p(){_classCallCheck(this,p);this.t={mode:e,revision:0,autoShow:!0,lazyHtmlGeneration:!0,autoClearCookies:!0,manageScriptTags:!0,hideFromBots:!0,cookie:{name:'cc_cookie',expiresAfterDays:182,domain:'',path:'/',sameSite:'Lax'}},this.o={i:{},l:'',_:{},u:{},p:{},m:[],v:!1,h:null,C:null,S:null,M:'',D:!0,T:!1,k:!1,A:!1,N:!1,H:[],V:!1,I:!0,L:[],j:!1,F:'',P:!1,O:[],R:[],B:[],G:[],J:!1,U:!1,$:!1,q:[],K:[],W:[],X:{},Y:{},Z:{},ee:{},te:{},ne:[]},this.oe={se:{},ae:{}},this.ce={},this.re={ie:'cc:onFirstConsent',le:'cc:onConsent',de:'cc:onChange',fe:'cc:onModalShow',_e:'cc:onModalHide',ue:'cc:onModalReady'};});var m=new p(),g=function g(e,t){return e.indexOf(t);},b=function b(e,t){return-1!==g(e,t);},v=function v(e){return Array.isArray(e);},y=function y(e){return'string'==typeof e;},h=function h(e){return!!e&&'object'==_typeof(e)&&!v(e);},C=function C(e){return'function'==typeof e;},w=function w(e){return Object.keys(e);},S=function S(e){return Array.from(new Set(e));},x=function x(){return document.activeElement;},M=function M(e){return e.preventDefault();},D=function D(e,t){return e.querySelectorAll(t);},T=function T(e){return e.dispatchEvent(new Event('change'));},k=function k(e){var t=document.createElement(e);return e===r&&(t.type=e),t;},A=function A(e,t,n){return e.setAttribute(t,n);},E=function E(e,t,n){e.removeAttribute(n?'data-'+t:t);},N=function N(e,t,n){return e.getAttribute(n?'data-'+t:t);},H=function H(e,t){return e.appendChild(t);},V=function V(e,t){return e.classList.add(t);},I=function I(e,t){return V(e,'cm__'+t);},L=function L(e,t){return V(e,'pm__'+t);},j=function j(e,t){return e.classList.remove(t);},F=function F(e){if('object'!=_typeof(e))return e;if(e instanceof Date)return new Date(e.getTime());var t=Array.isArray(e)?[]:{};for(var _n in e){var _o=e[_n];t[_n]=F(_o);}return t;},P=function P(){var e={},_m$o=m.o,t=_m$o.O,n=_m$o.X,o=_m$o.Y;var _iterator=_createForOfIteratorHelper(t),_step;try{for(_iterator.s();!(_step=_iterator.n()).done;){var _s=_step.value;e[_s]=G(o[_s],w(n[_s]));}}catch(err){_iterator.e(err);}finally{_iterator.f();}return e;},O=function O(e,t){return dispatchEvent(new CustomEvent(e,{detail:t}));},R=function R(e,t,n,o){e.addEventListener(t,n),o&&m.o.m.push({pe:e,me:t,ge:n});},B=function B(){var e=m.t.cookie.expiresAfterDays;return C(e)?e(m.o.F):e;},G=function G(e,t){var n=e||[],o=t||[];return n.filter(function(e){return!b(o,e);}).concat(o.filter(function(e){return!b(n,e);}));},J=function J(e){m.o.R=S(e),m.o.F=function(){var e='custom';var _m$o2=m.o,t=_m$o2.R,n=_m$o2.O,o=_m$o2.B,s=t.length;return s===n.length?e='all':s===o.length&&(e='necessary'),e;}();},U=function U(e,t,n,o){var s='accept-',a=t.show,c=t.showPreferences,r=t.hide,i=t.hidePreferences,l=t.acceptCategory,f=e||document,_=function _(e){return D(f,"[data-cc=\"".concat(e,"\"]"));},u=function u(e,t){M(e),l(t),i(),r();},p=_('show-preferencesModal'),g=_('show-consentModal'),b=_(s+'all'),v=_(s+'necessary'),y=_(s+'custom'),h=m.t.lazyHtmlGeneration;var _iterator2=_createForOfIteratorHelper(p),_step2;try{for(_iterator2.s();!(_step2=_iterator2.n()).done;){var _e2=_step2.value;A(_e2,'aria-haspopup','dialog'),R(_e2,d,function(e){M(e),c();}),h&&(R(_e2,'mouseenter',function(e){M(e),m.o.N||n(t,o);},!0),R(_e2,'focus',function(){m.o.N||n(t,o);}));}}catch(err){_iterator2.e(err);}finally{_iterator2.f();}var _iterator3=_createForOfIteratorHelper(g),_step3;try{for(_iterator3.s();!(_step3=_iterator3.n()).done;){var _e3=_step3.value;A(_e3,'aria-haspopup','dialog'),R(_e3,d,function(e){M(e),a(!0);},!0);}}catch(err){_iterator3.e(err);}finally{_iterator3.f();}var _iterator4=_createForOfIteratorHelper(b),_step4;try{for(_iterator4.s();!(_step4=_iterator4.n()).done;){var _e4=_step4.value;R(_e4,d,function(e){u(e,'all');},!0);}}catch(err){_iterator4.e(err);}finally{_iterator4.f();}var _iterator5=_createForOfIteratorHelper(y),_step5;try{for(_iterator5.s();!(_step5=_iterator5.n()).done;){var _e5=_step5.value;R(_e5,d,function(e){u(e);},!0);}}catch(err){_iterator5.e(err);}finally{_iterator5.f();}var _iterator6=_createForOfIteratorHelper(v),_step6;try{for(_iterator6.s();!(_step6=_iterator6.n()).done;){var _e6=_step6.value;R(_e6,d,function(e){u(e,[]);},!0);}}catch(err){_iterator6.e(err);}finally{_iterator6.f();}},$=function $(e,t){e&&(t&&(e.tabIndex=-1),e.focus(),t&&e.removeAttribute('tabindex'));},z=function z(e,t){var n=function n(o){o.target.removeEventListener('transitionend',n),'opacity'===o.propertyName&&'1'===getComputedStyle(e).opacity&&$(function(e){return 1===e?m.oe.be:m.oe.ve;}(t));};R(e,'transitionend',n);};var q;var K=function K(e){clearTimeout(q),e?V(m.oe.ye,s):q=setTimeout(function(){j(m.oe.ye,s);},500);},Q=['M 19.5 4.5 L 4.5 19.5 M 4.5 4.501 L 19.5 19.5','M 3.572 13.406 L 8.281 18.115 L 20.428 5.885','M 21.999 6.94 L 11.639 17.18 L 2.001 6.82 '],W=function W(){var e=arguments.length>0&&arguments[0]!==undefined?arguments[0]:0;var t=arguments.length>1&&arguments[1]!==undefined?arguments[1]:1.5;return"<svg viewBox=\"0 0 24 24\" stroke-width=\"".concat(t,"\"><path d=\"").concat(Q[e],"\"/></svg>");},X=function X(e){var t=m.oe,n=m.o;(function(e){var o=e===t.he,s=n.i.disablePageInteraction?t.ye:o?t.Ce:t.ye;R(s,'keydown',function(t){if('Tab'!==t.key||!(o?n.k&&!n.A:n.A))return;var s=x(),a=o?n.q:n.K;0!==a.length&&(t.shiftKey?s!==a[0]&&e.contains(s)||(M(t),$(a[1])):s!==a[1]&&e.contains(s)||(M(t),$(a[0])));},!0);})(e);},Y=['[href]',r,'input','details','[tabindex]'].map(function(e){return e+':not([tabindex="-1"])';}).join(','),Z=function Z(e){var t=m.o,n=m.oe,o=function o(e,t){var n=D(e,Y);t[0]=n[0],t[1]=n[n.length-1];};1===e&&t.T&&o(n.he,t.q),2===e&&t.N&&o(n.we,t.K);},ee=function ee(e,t,n){var _m$ce=m.ce,o=_m$ce.de,s=_m$ce.le,a=_m$ce.ie,c=_m$ce._e,r=_m$ce.ue,i=_m$ce.fe,l=m.re;if(t){var _o2={modalName:t};return e===l.fe?C(i)&&i(_o2):e===l._e?C(c)&&c(_o2):(_o2.modal=n,C(r)&&r(_o2)),O(e,_o2);}var d={cookie:m.o.p};e===l.ie?C(a)&&a(F(d)):e===l.le?C(s)&&s(F(d)):(d.changedCategories=m.o.L,d.changedServices=m.o.ee,C(o)&&o(F(d))),O(e,F(d));},te=function te(e,t){try{return e();}catch(e){return!t&&console.warn('CookieConsent:',e),!1;}},ne=function ne(e){var _m$o3=m.o,t=_m$o3.Y,n=_m$o3.ee,o=_m$o3.O,s=_m$o3.X,c=_m$o3.ne,r=_m$o3.p,i=_m$o3.L;var _iterator7=_createForOfIteratorHelper(o),_step7;try{for(_iterator7.s();!(_step7=_iterator7.n()).done;){var _e8=_step7.value;var _o3=n[_e8]||t[_e8]||[];var _iterator9=_createForOfIteratorHelper(_o3),_step9;try{for(_iterator9.s();!(_step9=_iterator9.n()).done;){var _n3=_step9.value;var _o4=s[_e8][_n3];if(!_o4)continue;var _a=_o4.onAccept,_c2=_o4.onReject;!_o4.Se&&b(t[_e8],_n3)&&C(_a)?(_o4.Se=!0,_a()):_o4.Se&&!b(t[_e8],_n3)&&C(_c2)&&(_o4.Se=!1,_c2());}}catch(err){_iterator9.e(err);}finally{_iterator9.f();}}}catch(err){_iterator7.e(err);}finally{_iterator7.f();}if(!m.t.manageScriptTags)return;var l=c,d=e||r.categories||[],f=function f(e,o){if(o>=e.length)return;var s=c[o];if(s.xe)return f(e,o+1);var r=s.Me,l=s.De,_=s.Te,u=b(d,l),p=!!_&&b(t[l],_);if(!_&&!s.ke&&u||!_&&s.ke&&!u&&b(i,l)||_&&!s.ke&&p||_&&s.ke&&!p&&b(n[l]||[],_)){s.xe=!0;var _t=N(r,'type',!0);E(r,'type',!!_t),E(r,a);var _n2=N(r,'src',!0);_n2&&E(r,'src',!0);var _c=k('script');_c.textContent=r.innerHTML;var _iterator8=_createForOfIteratorHelper(r.attributes),_step8;try{for(_iterator8.s();!(_step8=_iterator8.n()).done;){var _e7=_step8.value.nodeName;A(_c,_e7,r[_e7]||N(r,_e7));}}catch(err){_iterator8.e(err);}finally{_iterator8.f();}_t&&(_c.type=_t),_n2?_c.src=_n2:_n2=r.src;var _i=!!_n2&&(!_t||['text/javascript','module'].includes(_t));if(_i&&(_c.onload=_c.onerror=function(){f(e,++o);}),r.replaceWith(_c),_i)return;}f(e,++o);};f(l,0);},oe='bottom',se='left',ae='center',ce='right',re='inline',ie='wide',le='pm--',de=['middle','top',oe],fe=[se,ae,ce],_e={box:{Ae:[ie,re],Ee:de,Ne:fe,He:oe,Ve:ce},cloud:{Ae:[re],Ee:de,Ne:fe,He:oe,Ve:ae},bar:{Ae:[re],Ee:de.slice(1),Ne:[],He:oe,Ve:''}},ue={box:{Ae:[],Ee:[],Ne:[],He:'',Ve:''},bar:{Ae:[ie],Ee:[],Ne:[se,ce],He:'',Ve:se}},pe=function pe(e){var t=m.o.i.guiOptions,n=t&&t.consentModal,o=t&&t.preferencesModal;0===e&&me(m.oe.he,_e,n,'cm--','box','cm'),1===e&&me(m.oe.we,ue,o,le,'box','pm');},me=function me(e,t,n,o,s,a){e.className=a;var c=n&&n.layout,r=n&&n.position,i=n&&n.flipButtons,l=!n||!1!==n.equalWeightButtons,d=c&&c.split(' ')||[],f=d[0],_=d[1],u=f in t?f:s,p=t[u],g=b(p.Ae,_)&&_,v=r&&r.split(' ')||[],y=v[0],h=o===le?v[0]:v[1],C=b(p.Ee,y)?y:p.He,w=b(p.Ne,h)?h:p.Ve,S=function S(t){t&&V(e,o+t);};S(u),S(g),S(C),S(w),i&&S('flip');var x=a+'__btn--secondary';if('cm'===a){var _m$oe=m.oe,_e9=_m$oe.Ie,_t2=_m$oe.Le;_e9&&(l?j(_e9,x):V(_e9,x)),_t2&&(l?j(_t2,x):V(_t2,x));}else{var _e10=m.oe.je;_e10&&(l?j(_e10,x):V(_e10,x));}},ge=function ge(e,t){var n=m.o,o=m.oe,s=e.hide,a=e.hidePreferences,_=e.acceptCategory,p=function p(e){_(e),a(),s();},g=n.u&&n.u.preferencesModal;if(!g)return;var b=g.title,v=g.closeIconLabel,C=g.acceptAllBtn,S=g.acceptNecessaryBtn,x=g.savePreferencesBtn,M=g.sections||[],D=C||S||x;if(o.Fe)o.Pe=k(c),L(o.Pe,'body');else{o.Fe=k(c),V(o.Fe,'pm-wrapper');var _e11=k('div');V(_e11,'pm-overlay'),H(o.Fe,_e11),R(_e11,d,a),o.we=k(c),V(o.we,'pm'),A(o.we,'role','dialog'),A(o.we,i,!0),A(o.we,'aria-modal',!0),A(o.we,'aria-labelledby','pm__title'),R(o.ye,'keydown',function(e){27===e.keyCode&&a();},!0),o.Oe=k(c),L(o.Oe,'header'),o.Re=k('h2'),L(o.Re,'title'),o.Re.id='pm__title',o.Be=k(r),L(o.Be,'close-btn'),A(o.Be,'aria-label',g.closeIconLabel||''),R(o.Be,d,a),o.Ge=k('span'),o.Ge.innerHTML=W(),H(o.Be,o.Ge),o.Je=k(c),L(o.Je,'body'),o.Ue=k(c),L(o.Ue,'footer');var T=k(c);V(T,'btns');var E=k(c),N=k(c);L(E,l),L(N,l),H(o.Ue,E),H(o.Ue,N),H(o.Oe,o.Re),H(o.Oe,o.Be),o.ve=k(c),A(o.ve,'tabIndex',-1),H(o.we,o.ve),H(o.we,o.Oe),H(o.we,o.Je),D&&H(o.we,o.Ue),H(o.Fe,o.we);}var I;b&&(o.Re.innerHTML=b,v&&A(o.Be,'aria-label',v)),M.forEach(function(e,t){var s=e.title,a=e.description,l=e.linkedCategory,f=l&&n.P[l],_=e.cookieTable,u=_&&_.body,p=_&&_.caption,m=u&&u.length>0,b=!!f,v=b&&n.X[l],C=h(v)&&w(v)||[],S=b&&(!!a||!!m||w(v).length>0);var x=k(c);if(L(x,'section'),S||a){var M=k(c);L(M,'section-desc-wrapper');}var D=C.length;if(S&&D>0){var _e12=k(c);L(_e12,'section-services');var _iterator10=_createForOfIteratorHelper(C),_step10;try{for(_iterator10.s();!(_step10=_iterator10.n()).done;){var _t3=_step10.value;var _n4=v[_t3],_o5=_n4&&_n4.label||_t3,_s2=k(c),_a2=k(c),_r=k(c),_i2=k(c);L(_s2,'service'),L(_i2,'service-title'),L(_a2,'service-header'),L(_r,'service-icon');var _d=be(_o5,_t3,f,!0,l);_i2.innerHTML=_o5,H(_a2,_r),H(_a2,_i2),H(_s2,_a2),H(_s2,_d),H(_e12,_s2);}}catch(err){_iterator10.e(err);}finally{_iterator10.f();}H(M,_e12);}if(s){var T=k(c),E=k(b?r:c);if(L(T,'section-title-wrapper'),L(E,'section-title'),E.innerHTML=s,H(T,E),b){var _e13=k('span');_e13.innerHTML=W(2,3.5),L(_e13,'section-arrow'),H(T,_e13),x.className+='--toggle';var _t4=be(s,l,f);var _n5=g.serviceCounterLabel;if(D>0&&y(_n5)){var _e14=k('span');L(_e14,'badge'),L(_e14,'service-counter'),A(_e14,i,!0),A(_e14,'data-servicecounter',D),_n5&&(_n5=_n5.split('|'),_n5=_n5.length>1&&D>1?_n5[1]:_n5[0],A(_e14,'data-counterlabel',_n5)),_e14.innerHTML=D+(_n5?' '+_n5:''),H(E,_e14);}if(S){L(x,'section--expandable');var N=l+'-desc';A(E,'aria-expanded',!1),A(E,'aria-controls',N);}H(T,_t4);}else A(E,'role','heading'),A(E,'aria-level','3');H(x,T);}if(a){var F=k('p');L(F,'section-desc'),F.innerHTML=a,H(M,F);}if(S&&(A(M,i,'true'),M.id=N,function(e,t,n){R(E,d,function(){t.classList.contains('is-expanded')?(j(t,'is-expanded'),A(n,'aria-expanded','false'),A(e,i,'true')):(V(t,'is-expanded'),A(n,'aria-expanded','true'),A(e,i,'false'));});}(M,x,E),m)){var _e15=k('table'),_n6=k('thead'),_s3=k('tbody');if(p){var _t5=k('caption');L(_t5,'table-caption'),_t5.innerHTML=p,_e15.appendChild(_t5);}L(_e15,'section-table'),L(_n6,'table-head'),L(_s3,'table-body');var _a3=_.headers,_r2=w(_a3),_i3=o.$e.createDocumentFragment(),_l=k('tr');var _iterator11=_createForOfIteratorHelper(_r2),_step11;try{for(_iterator11.s();!(_step11=_iterator11.n()).done;){var _e16=_step11.value;var _n7=_a3[_e16],_o6=k('th');_o6.id='cc__row-'+_n7+t,A(_o6,'scope','col'),L(_o6,'table-th'),_o6.innerHTML=_n7,H(_i3,_o6);}}catch(err){_iterator11.e(err);}finally{_iterator11.f();}H(_l,_i3),H(_n6,_l);var _d2=o.$e.createDocumentFragment();var _iterator12=_createForOfIteratorHelper(u),_step12;try{for(_iterator12.s();!(_step12=_iterator12.n()).done;){var _e17=_step12.value;var _n8=k('tr');L(_n8,'table-tr');var _iterator13=_createForOfIteratorHelper(_r2),_step13;try{for(_iterator13.s();!(_step13=_iterator13.n()).done;){var _o7=_step13.value;var _s4=_a3[_o7],_r3=_e17[_o7],_i4=k('td'),_l2=k(c);L(_i4,'table-td'),A(_i4,'data-column',_s4),A(_i4,'headers','cc__row-'+_s4+t),_l2.insertAdjacentHTML('beforeend',_r3),H(_i4,_l2),H(_n8,_i4);}}catch(err){_iterator13.e(err);}finally{_iterator13.f();}H(_d2,_n8);}}catch(err){_iterator12.e(err);}finally{_iterator12.f();}H(_s3,_d2),H(_e15,_n6),H(_e15,_s3),H(M,_e15);}(S||a)&&H(x,M);var P=o.Pe||o.Je;b?(I||(I=k(c),L(I,'section-toggles')),I.appendChild(x)):I=null,H(P,I||x);}),C&&(o.ze||(o.ze=k(r),L(o.ze,'btn'),A(o.ze,f,'all'),H(E,o.ze),R(o.ze,d,function(){return p('all');})),o.ze.innerHTML=C),S&&(o.je||(o.je=k(r),L(o.je,'btn'),A(o.je,f,'necessary'),H(E,o.je),R(o.je,d,function(){return p([]);})),o.je.innerHTML=S),x&&(o.qe||(o.qe=k(r),L(o.qe,'btn'),L(o.qe,'btn--secondary'),A(o.qe,f,'save'),H(N,o.qe),R(o.qe,d,function(){return p();})),o.qe.innerHTML=x),o.Pe&&(o.we.replaceChild(o.Pe,o.Je),o.Je=o.Pe),pe(1),n.N||(n.N=!0,ee(m.re.ue,u,o.we),t(e),H(o.Ce,o.Fe),X(o.we),setTimeout(function(){return V(o.Fe,'cc--anim');},100)),Z(2);};function be(e,t,n,o,s){var c=m.o,r=m.oe,l=k('label'),f=k('input'),_=k('span'),u=k('span'),p=k('span'),g=k('span'),v=k('span');if(g.innerHTML=W(1,3),v.innerHTML=W(0,3),f.type='checkbox',V(l,'section__toggle-wrapper'),V(f,'section__toggle'),V(g,'toggle__icon-on'),V(v,'toggle__icon-off'),V(_,'toggle__icon'),V(u,'toggle__icon-circle'),V(p,'toggle__label'),A(_,i,'true'),o?(V(l,'toggle-service'),A(f,a,s),r.ae[s][t]=f):r.se[t]=f,o?function(e){R(f,'change',function(){var t=r.ae[e],n=r.se[e];c.Z[e]=[];for(var _n9 in t){var _o8=t[_n9];_o8.checked&&c.Z[e].push(_o8.value);}n.checked=c.Z[e].length>0;});}(s):function(e){R(f,d,function(){var t=r.ae[e],n=f.checked;c.Z[e]=[];for(var _o9 in t)t[_o9].checked=n,n&&c.Z[e].push(_o9);});}(t),f.value=t,p.textContent=e.replace(/<.*>.*<\/.*>/gm,''),H(u,v),H(u,g),H(_,u),c.D)(n.readOnly||n.enabled)&&(f.checked=!0);else if(o){var _e18=c.Y[s];f.checked=n.readOnly||b(_e18,t);}else b(c.R,t)&&(f.checked=!0);return n.readOnly&&(f.disabled=!0),H(l,f),H(l,_),H(l,p),l;}var ve=function ve(){var e=k('span');return m.oe.Ke||(m.oe.Ke=e),e;},ye=function ye(e,t){var n=m.o,o=m.oe,s=e.hide,a=e.showPreferences,u=e.acceptCategory,p=n.u&&n.u.consentModal;if(!p)return;var g=p.acceptAllBtn,b=p.acceptNecessaryBtn,v=p.showPreferencesBtn,y=p.closeIconLabel,h=p.footer,C=p.label,w=p.title,S=function S(e){s(),u(e);};if(!o.Qe){o.Qe=k(c),o.he=k(c),o.We=k(c),o.Xe=k(c),o.Ye=k(c),V(o.Qe,'cm-wrapper'),V(o.he,'cm'),I(o.We,'body'),I(o.Xe,'texts'),I(o.Ye,'btns'),A(o.he,'role','dialog'),A(o.he,'aria-modal','true'),A(o.he,i,'false'),A(o.he,'aria-describedby','cm__desc'),C?A(o.he,'aria-label',C):w&&A(o.he,'aria-labelledby','cm__title');var _e19='box',_t6=n.i.guiOptions,_s5=_t6&&_t6.consentModal,_a4=(_s5&&_s5.layout||_e19).split(' ')[0]===_e19;w&&y&&_a4&&(o.Le||(o.Le=k(r),o.Le.innerHTML=W(),I(o.Le,'btn'),I(o.Le,'btn--close'),R(o.Le,d,function(){S([]);}),H(o.We,o.Le)),A(o.Le,'aria-label',y)),H(o.We,o.Xe),(g||b||v)&&H(o.We,o.Ye),o.be=k(c),A(o.be,'tabIndex',-1),H(o.he,o.be),H(o.he,o.We),H(o.Qe,o.he);}w&&(o.Ze||(o.Ze=k('h2'),o.Ze.className=o.Ze.id='cm__title',H(o.Xe,o.Ze)),o.Ze.innerHTML=w);var x=p.description;if(x&&(n.V&&(x=x.replace('{{revisionMessage}}',n.I?'':p.revisionMessage||'')),o.et||(o.et=k('p'),o.et.className=o.et.id='cm__desc',H(o.Xe,o.et)),o.et.innerHTML=x),g&&(o.tt||(o.tt=k(r),H(o.tt,ve()),I(o.tt,'btn'),A(o.tt,f,'all'),R(o.tt,d,function(){S('all');})),o.tt.firstElementChild.innerHTML=g),b&&(o.Ie||(o.Ie=k(r),H(o.Ie,ve()),I(o.Ie,'btn'),A(o.Ie,f,'necessary'),R(o.Ie,d,function(){S([]);})),o.Ie.firstElementChild.innerHTML=b),v&&(o.nt||(o.nt=k(r),H(o.nt,ve()),I(o.nt,'btn'),I(o.nt,'btn--secondary'),A(o.nt,f,'show'),R(o.nt,'mouseenter',function(){n.N||ge(e,t);}),R(o.nt,d,a)),o.nt.firstElementChild.innerHTML=v),o.ot||(o.ot=k(c),I(o.ot,l),g&&H(o.ot,o.tt),b&&H(o.ot,o.Ie),(g||b)&&H(o.We,o.ot),H(o.Ye,o.ot)),o.nt&&!o.st&&(o.st=k(c),o.Ie&&o.tt?(I(o.st,l),H(o.st,o.nt),H(o.Ye,o.st)):(H(o.ot,o.nt),I(o.ot,l+'--uneven'))),h){if(!o.ct){var _e20=k(c),_t7=k(c);o.ct=k(c),I(_e20,'footer'),I(_t7,'links'),I(o.ct,'link-group'),H(_t7,o.ct),H(_e20,_t7),H(o.he,_e20);}o.ct.innerHTML=h;}pe(0),n.T||(n.T=!0,ee(m.re.ue,_,o.he),t(e),H(o.Ce,o.Qe),X(o.he),setTimeout(function(){return V(o.Qe,'cc--anim');},100)),Z(1),U(o.We,e,ge,t);},he=function he(e){if(!y(e))return null;if(e in m.o._)return e;var t=e.slice(0,2);return t in m.o._?t:null;},Ce=function Ce(){return m.o.l||m.o.i.language["default"];},we=function we(e){e&&(m.o.l=e);},Se=/*#__PURE__*/function(){var _ref=_asyncToGenerator(/*#__PURE__*/_regeneratorRuntime().mark(function _callee2(e){var t,n,o,_e21;return _regeneratorRuntime().wrap(function _callee2$(_context2){while(1)switch(_context2.prev=_context2.next){case 0:t=m.o;n=he(e)?e:Ce(),o=t._[n];if(o){_context2.next=4;break;}return _context2.abrupt("return",!1);case 4:if(!y(o)){_context2.next=11;break;}_context2.next=7;return function(){var _ref2=_asyncToGenerator(/*#__PURE__*/_regeneratorRuntime().mark(function _callee(e){var _t8;return _regeneratorRuntime().wrap(function _callee$(_context){while(1)switch(_context.prev=_context.next){case 0:_context.prev=0;_context.next=3;return fetch(e);case 3:_t8=_context.sent;_context.next=6;return _t8.json();case 6:return _context.abrupt("return",_context.sent);case 9:_context.prev=9;_context.t0=_context["catch"](0);return _context.abrupt("return",(console.error(_context.t0),!1));case 12:case"end":return _context.stop();}},_callee,null,[[0,9]]);}));return function(_x2){return _ref2.apply(this,arguments);};}()(o);case 7:_e21=_context2.sent;if(_e21){_context2.next=10;break;}return _context2.abrupt("return",!1);case 10:o=_e21;case 11:return _context2.abrupt("return",(t.u=o,we(n),!0));case 12:case"end":return _context2.stop();}},_callee2);}));return function Se(_x){return _ref.apply(this,arguments);};}(),xe=function xe(){var e=m.o.i.language.rtl,t=m.oe.Ce;e&&t&&(v(e)||(e=[e]),b(e,m.o.l)?V(t,'cc--rtl'):j(t,'cc--rtl'));},Me=function Me(){var e=m.oe;if(e.Ce)return;e.Ce=k(c),e.Ce.id='cc-main',e.Ce.setAttribute('data-nosnippet',''),xe();var t=m.o.i.root;t&&y(t)&&(t=document.querySelector(t)),(t||e.$e.body).appendChild(e.Ce);},De=function De(e){return te(function(){return localStorage.removeItem(e);});},Te=function Te(e,t){if(t instanceof RegExp)return e.filter(function(e){return t.test(e);});{var _n10=g(e,t);return _n10>-1?[e[_n10]]:[];}},ke=function ke(e){var _location=location,t=_location.hostname,n=_location.protocol,_m$t$cookie=m.t.cookie,o=_m$t$cookie.name,s=_m$t$cookie.path,a=_m$t$cookie.domain,c=_m$t$cookie.sameSite,r=_m$t$cookie.useLocalStorage,i=e?function(){var e=m.o.S,t=e?new Date()-e:0;return 864e5*B()-t;}():864e5*B(),l=new Date();l.setTime(l.getTime()+i),m.o.p.expirationTime=l.getTime();var d=JSON.stringify(m.o.p);var f=o+'='+encodeURIComponent(d)+(0!==i?'; expires='+l.toUTCString():'')+'; Path='+s+'; SameSite='+c;b(t,'.')&&(f+='; Domain='+a),'https:'===n&&(f+='; Secure'),r?function(e,t){te(function(){return localStorage.setItem(e,t);});}(o,d):document.cookie=f,m.o.p;},Ae=function Ae(e,t,n){if(0===e.length)return;var o=n||m.t.cookie.domain,s=t||m.t.cookie.path,a='www.'===o.slice(0,4),c=a&&o.substring(4),r=function r(e,t){document.cookie=e+'=; path='+s+(t?'; domain=.'+t:'')+'; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;';};var _iterator14=_createForOfIteratorHelper(e),_step14;try{for(_iterator14.s();!(_step14=_iterator14.n()).done;){var _t9=_step14.value;r(_t9),r(_t9,o),a&&r(_t9,c);}}catch(err){_iterator14.e(err);}finally{_iterator14.f();}},Ee=function Ee(e){var t=e||m.t.cookie.name,n=m.t.cookie.useLocalStorage;return function(e,t){var n;return n=te(function(){return JSON.parse(t?e:decodeURIComponent(e));},!0)||{},n;}(n?(o=t,te(function(){return localStorage.getItem(o);})||''):Ne(t,!0),n);var o;},Ne=function Ne(e,t){var n=document.cookie.match('(^|;)\\s*'+e+'\\s*=\\s*([^;]+)');return n?t?n.pop():e:'';},He=function He(e){var t=document.cookie.split(/;\s*/),n=[];var _iterator15=_createForOfIteratorHelper(t),_step15;try{var _loop=function _loop(){var o=_step15.value;var t=o.split('=')[0];e?te(function(){e.test(t)&&n.push(t);}):n.push(t);};for(_iterator15.s();!(_step15=_iterator15.n()).done;){_loop();}}catch(err){_iterator15.e(err);}finally{_iterator15.f();}return n;},Ve=_exports.acceptCategory=function Ve(n){var o=arguments.length>1&&arguments[1]!==undefined?arguments[1]:[];(function(e,t,_i6){var _m$o4=m.o,n=_m$o4.O,o=_m$o4.R,s=_m$o4.B,a=_m$o4.N,c=_m$o4.Z,r=_m$o4.X;var i=[];if(e){var _i5;v(e)?(_i5=i).push.apply(_i5,_toConsumableArray(e)):y(e)&&(i='all'===e?n:[e]);var _iterator16=_createForOfIteratorHelper(n),_step16;try{for(_iterator16.s();!(_step16=_iterator16.n()).done;){var _e22=_step16.value;c[_e22]=b(i,_e22)?w(r[_e22]):[];}}catch(err){_iterator16.e(err);}finally{_iterator16.f();}}else i=o,a&&(i=function(){var e=m.oe.se;if(!e)return[];var t=[];for(var _n11 in e)e[_n11].checked&&t.push(_n11);return t;}());i=i.filter(function(e){return!b(n,e)||!b(t,e);}),(_i6=i).push.apply(_i6,_toConsumableArray(s)),J(i);})(n,o),function(e){var t=m.o,n=t.Z,o=t.B,s=t.Y,a=t.X,c=t.O,r=c;t.te=F(s);var _iterator17=_createForOfIteratorHelper(r),_step17;try{for(_iterator17.s();!(_step17=_iterator17.n()).done;){var _e23=_step17.value;var _t10=a[_e23],_c3=w(_t10),_r4=n[_e23]&&n[_e23].length>0,_i7=b(o,_e23);if(0!==_c3.length){var _s$_e;if(s[_e23]=[],_i7)(_s$_e=s[_e23]).push.apply(_s$_e,_toConsumableArray(_c3));else if(_r4){var _s$_e2;var _t11=n[_e23];(_s$_e2=s[_e23]).push.apply(_s$_e2,_toConsumableArray(_t11));}else s[_e23]=[];s[_e23]=S(s[_e23]);}}}catch(err){_iterator17.e(err);}finally{_iterator17.f();}}(),function(){var n=m.o;n.L=m.t.mode===t&&n.D?G(n.G,n.R):G(n.R,n.p.categories);var o=n.L.length>0,s=!1;var _iterator18=_createForOfIteratorHelper(n.O),_step18;try{for(_iterator18.s();!(_step18=_iterator18.n()).done;){var _e28=_step18.value;n.ee[_e28]=G(n.Y[_e28],n.te[_e28]),n.ee[_e28].length>0&&(s=!0);}}catch(err){_iterator18.e(err);}finally{_iterator18.f();}var a=m.oe.se;for(var _e24 in a)a[_e24].checked=b(n.R,_e24);var _iterator19=_createForOfIteratorHelper(n.O),_step19;try{for(_iterator19.s();!(_step19=_iterator19.n()).done;){var _e29=_step19.value;var _t14=m.oe.ae[_e29],_o12=n.Y[_e29];for(var _e30 in _t14)_t14[_e30].checked=b(_o12,_e30);}}catch(err){_iterator19.e(err);}finally{_iterator19.f();}n.C||(n.C=new Date()),n.M||(n.M=([1e7]+-1e3+-4e3+-8e3+-1e11).replace(/[018]/g,function(e){return(e^crypto.getRandomValues(new Uint8Array(1))[0]&15>>e/4).toString(16);})),n.p={categories:F(n.R),revision:m.t.revision,data:n.h,consentTimestamp:n.C.toISOString(),consentId:n.M,services:F(n.Y)};var c=!1;var r=o||s;(n.D||r)&&(n.D&&(n.D=!1,c=!0),n.S=n.S?new Date():n.C,n.p.lastConsentTimestamp=n.S.toISOString(),ke(),m.t.autoClearCookies&&(c||r)&&function(e){var t=m.o,n=He(),o=function(e){var t=m.o;return(e?t.O:t.L).filter(function(e){var n=t.P[e];return!!n&&!n.readOnly&&!!n.autoClear;});}(e);for(var _e25 in t.ee){var _iterator20=_createForOfIteratorHelper(t.ee[_e25]),_step20;try{for(_iterator20.s();!(_step20=_iterator20.n()).done;){var _o10=_step20.value;var _s6=t.X[_e25][_o10].cookies;if(!b(t.Y[_e25],_o10)&&_s6){var _iterator21=_createForOfIteratorHelper(_s6),_step21;try{for(_iterator21.s();!(_step21=_iterator21.n()).done;){var _e26=_step21.value;var _t12=Te(n,_e26.name);Ae(_t12,_e26.path,_e26.domain);}}catch(err){_iterator21.e(err);}finally{_iterator21.f();}}}}catch(err){_iterator20.e(err);}finally{_iterator20.f();}}var _iterator22=_createForOfIteratorHelper(o),_step22;try{for(_iterator22.s();!(_step22=_iterator22.n()).done;){var _s7=_step22.value;var _o11=t.P[_s7].autoClear,_a5=_o11&&_o11.cookies||[],_c4=b(t.L,_s7),_r5=!b(t.R,_s7),_i8=_c4&&_r5;if(e?_r5:_i8){_o11.reloadPage&&_i8&&(t.j=!0);var _iterator23=_createForOfIteratorHelper(_a5),_step23;try{for(_iterator23.s();!(_step23=_iterator23.n()).done;){var _e27=_step23.value;var _t13=Te(n,_e27.name);Ae(_t13,_e27.path,_e27.domain);}}catch(err){_iterator23.e(err);}finally{_iterator23.f();}}}}catch(err){_iterator22.e(err);}finally{_iterator22.f();}}(c),ne()),c&&(ee(m.re.ie),ee(m.re.le),m.t.mode===e)||(r&&ee(m.re.de),n.j&&(n.j=!1,location.reload()));}();},Ie=_exports.acceptedCategory=function Ie(e){var t=m.o.D?[]:m.o.R;return b(t,e);},Le=_exports.acceptService=function Le(e,t){var _m$o5=m.o,n=_m$o5.O,o=_m$o5.X;if(!(e&&t&&y(t)&&b(n,t)&&0!==w(o[t]).length))return!1;(function(e,t){var n=m.o,o=n.X,s=n.Z,a=n.N,c=m.oe.ae[t]||{},r=m.oe.se[t]||{},i=w(o[t]);if(s[t]=[],y(e)){if('all'===e){var _s$t;if((_s$t=s[t]).push.apply(_s$t,_toConsumableArray(i)),a)for(var _e31 in c)c[_e31].checked=!0,T(c[_e31]);}else if(b(i,e)&&s[t].push(e),a)for(var _t15 in c)c[_t15].checked=e===_t15,T(c[_t15]);}else if(v(e)){var _iterator24=_createForOfIteratorHelper(i),_step24;try{for(_iterator24.s();!(_step24=_iterator24.n()).done;){var _n12=_step24.value;var _o13=b(e,_n12);_o13&&s[t].push(_n12),a&&(c[_n12].checked=_o13,T(c[_n12]));}}catch(err){_iterator24.e(err);}finally{_iterator24.f();}}var l=0===s[t].length;n.R=l?n.R.filter(function(e){return e!==t;}):S([].concat(_toConsumableArray(n.R),[t])),a&&(r.checked=!l,T(r));})(e,t),Ve();},je=_exports.acceptedService=function je(e,t){var n=m.o.D?[]:m.o.Y[t];return b(n,e);},Fe=_exports.validCookie=function Fe(e){return''!==Ne(e,!0);},Pe=_exports.eraseCookies=function Pe(e,t,n){var o=[];var s=function s(e){if(y(e)){var _t16=Ne(e);''!==_t16&&o.push(_t16);}else o.push.apply(o,_toConsumableArray(He(e)));};if(v(e)){var _iterator25=_createForOfIteratorHelper(e),_step25;try{for(_iterator25.s();!(_step25=_iterator25.n()).done;){var _t17=_step25.value;s(_t17);}}catch(err){_iterator25.e(err);}finally{_iterator25.f();}}else s(e);Ae(o,t,n);},Oe=_exports.show=function Oe(e){var t=m.oe,o=m.o;if(!o.k){if(!o.T){if(!e)return;ye(Je,Me);}o.k=!0,o.U=x(),o.v&&K(!0),z(t.he,1),V(t.ye,n),A(t.he,i,'false'),setTimeout(function(){$(m.oe.be);},100),ee(m.re.fe,_);}},Re=_exports.hide=function Re(){var e=m.oe,t=m.o,o=m.re;t.k&&(t.k=!1,t.v&&K(),$(e.Ke,!0),j(e.ye,n),A(e.he,i,'true'),$(t.U),t.U=null,ee(o._e,_));},Be=_exports.showPreferences=function Be(){var e=m.o;e.A||(e.N||ge(Je,Me),e.A=!0,e.k?e.$=x():e.U=x(),z(m.oe.we,2),V(m.oe.ye,o),A(m.oe.we,i,'false'),setTimeout(function(){$(m.oe.ve);},100),ee(m.re.fe,u));},Ge=_exports.hidePreferences=function Ge(){var e=m.o;e.A&&(e.A=!1,function(){var e=We(),t=m.o.P,n=m.oe.se,o=m.oe.ae,s=function s(e){return b(m.o.G,e);};for(var _a6 in n){var _c5=!!t[_a6].readOnly;n[_a6].checked=_c5||(e?Ie(_a6):s(_a6));for(var _t18 in o[_a6])o[_a6][_t18].checked=_c5||(e?je(_t18,_a6):s(_a6));}}(),$(m.oe.Ge,!0),j(m.oe.ye,o),A(m.oe.we,i,'true'),e.k?($(e.$),e.$=null):($(e.U),e.U=null),ee(m.re._e,u));};var Je={show:Oe,hide:Re,showPreferences:Be,hidePreferences:Ge,acceptCategory:Ve};var Ue=_exports.setLanguage=/*#__PURE__*/function(){var _ref3=_asyncToGenerator(/*#__PURE__*/_regeneratorRuntime().mark(function _callee3(e,t){var n;return _regeneratorRuntime().wrap(function _callee3$(_context3){while(1)switch(_context3.prev=_context3.next){case 0:if(he(e)){_context3.next=2;break;}return _context3.abrupt("return",!1);case 2:n=m.o;_context3.t1=e===Ce()&&!0!==t;if(_context3.t1){_context3.next=8;break;}_context3.next=7;return Se(e);case 7:_context3.t1=!_context3.sent;case 8:_context3.t0=_context3.t1;if(_context3.t0){_context3.next=11;break;}_context3.t0=(we(e),n.T&&ye(Je,Me),n.N&&ge(Je,Me),xe(),0);case 11:return _context3.abrupt("return",!_context3.t0);case 12:case"end":return _context3.stop();}},_callee3);}));return function Ue(_x3,_x4){return _ref3.apply(this,arguments);};}(),$e=_exports.getUserPreferences=function $e(){var _m$o6=m.o,e=_m$o6.F,t=_m$o6.Y,_ref4=function(){var _m$o7=m.o,e=_m$o7.D,t=_m$o7.R,n=_m$o7.O;return{accepted:t,rejected:e?[]:n.filter(function(e){return!b(t,e);})};}(),n=_ref4.accepted,o=_ref4.rejected;return F({acceptType:e,acceptedCategories:n,rejectedCategories:o,acceptedServices:t,rejectedServices:P()});},ze=_exports.loadScript=function ze(e,t){var n=document.querySelector('script[src="'+e+'"]');return new Promise(function(o){if(n)return o(!0);if(n=k('script'),h(t))for(var _e32 in t)A(n,_e32,t[_e32]);n.onload=function(){return o(!0);},n.onerror=function(){n.remove(),o(!1);},n.src=e,H(document.head,n);});},qe=_exports.setCookieData=function qe(e){var t,n=e.value,o=e.mode,s=!1;var a=m.o;if('update'===o){a.h=t=Ke('data');var _e33=_typeof(t)==_typeof(n);if(_e33&&'object'==_typeof(t)){!t&&(t={});for(var _e34 in n)t[_e34]!==n[_e34]&&(t[_e34]=n[_e34],s=!0);}else!_e33&&t||t===n||(t=n,s=!0);}else t=n,s=!0;return s&&(a.h=t,a.p.data=t,ke(!0)),s;},Ke=_exports.getCookie=function Ke(e,t){var n=Ee(t);return e?n[e]:n;},Qe=_exports.getConfig=function Qe(e){var t=m.t,n=m.o.i;return e?t[e]||n[e]:_objectSpread(_objectSpread(_objectSpread({},t),n),{},{cookie:_objectSpread({},t.cookie)});},We=_exports.validConsent=function We(){return!m.o.D;},Xe=_exports.run=/*#__PURE__*/function(){var _ref5=_asyncToGenerator(/*#__PURE__*/_regeneratorRuntime().mark(function _callee4(e){var n,o,s,c,_i10,r;return _regeneratorRuntime().wrap(function _callee4$(_context4){while(1)switch(_context4.prev=_context4.next){case 0:n=m.o,o=m.t,s=m.re,c=window;if(c._ccRun){_context4.next=13;break;}if(!(c._ccRun=!0,function(e){var n=m.oe,o=m.t,s=m.o,c=o,r=s,i=c.cookie,l=m.ce,d=e.cookie,f=e.categories,_=w(f)||[],u=navigator,p=document;n.$e=p,n.ye=p.documentElement,i.domain=location.hostname,r.i=e,r.P=f,r.O=_,r._=e.language.translations,r.v=!!e.disablePageInteraction,l.ie=e.onFirstConsent,l.le=e.onConsent,l.de=e.onChange,l._e=e.onModalHide,l.fe=e.onModalShow,l.ue=e.onModalReady;var g=e.mode,v=e.autoShow,y=e.lazyHtmlGeneration,C=e.autoClearCookies,S=e.revision,x=e.manageScriptTags,M=e.hideFromBots;g===t&&(c.mode=g),'boolean'==typeof C&&(c.autoClearCookies=C),'boolean'==typeof x&&(c.manageScriptTags=x),'number'==typeof S&&S>=0&&(c.revision=S,r.V=!0),'boolean'==typeof v&&(c.autoShow=v),'boolean'==typeof y&&(c.lazyHtmlGeneration=y),!1===M&&(c.hideFromBots=!1),!0===c.hideFromBots&&u&&(r.J=u.userAgent&&/bot|crawl|spider|slurp|teoma/i.test(u.userAgent)||u.webdriver),h(d)&&(c.cookie=_objectSpread(_objectSpread({},i),d)),c.autoClearCookies,r.V,c.manageScriptTags,function(e){var _m$o8=m.o,t=_m$o8.P,n=_m$o8.X,o=_m$o8.Y,s=_m$o8.Z,a=_m$o8.B;var _iterator26=_createForOfIteratorHelper(e),_step26;try{for(_iterator26.s();!(_step26=_iterator26.n()).done;){var _c6=_step26.value;var _e35=t[_c6],_r6=_e35.services||{},_i9=h(_r6)&&w(_r6)||[];n[_c6]={},o[_c6]=[],s[_c6]=[],_e35.readOnly&&(a.push(_c6),o[_c6]=_i9),m.oe.ae[_c6]={};var _iterator27=_createForOfIteratorHelper(_i9),_step27;try{for(_iterator27.s();!(_step27=_iterator27.n()).done;){var _e36=_step27.value;var _t19=_r6[_e36];_t19.Se=!1,n[_c6][_e36]=_t19;}}catch(err){_iterator27.e(err);}finally{_iterator27.f();}}}catch(err){_iterator26.e(err);}finally{_iterator26.f();}}(_),function(){if(!m.t.manageScriptTags)return;var e=m.o,t=D(document,'script['+a+']');var _iterator28=_createForOfIteratorHelper(t),_step28;try{for(_iterator28.s();!(_step28=_iterator28.n()).done;){var _n13=_step28.value;var _t20=N(_n13,a),_o14=_n13.dataset.service||'',_s8=!1;if(_t20&&'!'===_t20.charAt(0)&&(_t20=_t20.slice(1),_s8=!0),'!'===_o14.charAt(0)&&(_o14=_o14.slice(1),_s8=!0),b(e.O,_t20)&&(e.ne.push({Me:_n13,xe:!1,ke:_s8,De:_t20,Te:_o14}),_o14)){var _n14=e.X[_t20];_n14[_o14]||(_n14[_o14]={Se:!1});}}}catch(err){_iterator28.e(err);}finally{_iterator28.f();}}(),we(function(){var e=m.o.i.language.autoDetect;if(e){var _t21={browser:navigator.language,document:document.documentElement.lang},_n15=he(_t21[e]);if(_n15)return _n15;}return Ce();}());}(e),n.J)){_context4.next=4;break;}return _context4.abrupt("return");case 4:(function(){var e=m.o,n=m.t,o=Ee(),s=o.categories,a=o.services,c=o.consentId,r=o.consentTimestamp,i=o.lastConsentTimestamp,l=o.data,d=o.revision,f=v(s);e.p=o,e.M=c;var _=!!c&&y(c);e.C=r,e.C&&(e.C=new Date(r)),e.S=i,e.S&&(e.S=new Date(i)),e.h=void 0!==l?l:null,e.V&&_&&d!==n.revision&&(e.I=!1),e.D=!(_&&e.I&&e.C&&e.S&&f),n.cookie.useLocalStorage&&!e.D&&(e.D=new Date().getTime()>(o.expirationTime||0),e.D&&De(n.cookie.name)),e.D,function(){var e=m.o;var _iterator29=_createForOfIteratorHelper(e.O),_step29;try{for(_iterator29.s();!(_step29=_iterator29.n()).done;){var _n16=_step29.value;var _o15=e.P[_n16];if(_o15.readOnly||_o15.enabled&&e.i.mode===t){e.G.push(_n16);var _t22=e.X[_n16]||{};for(var _o16 in _t22)e.Y[_n16].push(_o16);}}}catch(err){_iterator29.e(err);}finally{_iterator29.f();}}(),e.D?n.mode===t&&(e.R=_toConsumableArray(e.G)):(e.Y=_objectSpread(_objectSpread({},e.Y),a),J([].concat(_toConsumableArray(e.B),_toConsumableArray(s)))),e.Z=_objectSpread({},e.Y);})();_i10=We();_context4.next=8;return Se();case 8:if(_context4.sent){_context4.next=10;break;}return _context4.abrupt("return",!1);case 10:if(!(U(null,r=Je,ge,Me),m.o.D&&ye(r,Me),m.t.lazyHtmlGeneration||ge(r,Me),o.autoShow&&!_i10&&Oe(!0),_i10)){_context4.next=12;break;}return _context4.abrupt("return",(ne(),ee(s.le)));case 12:o.mode===t&&ne(n.G);case 13:case"end":return _context4.stop();}},_callee4);}));return function Xe(_x5){return _ref5.apply(this,arguments);};}(),Ye=_exports.reset=function Ye(e){var _m$oe2=m.oe,t=_m$oe2.Ce,a=_m$oe2.ye,_m$t$cookie2=m.t.cookie,c=_m$t$cookie2.name,r=_m$t$cookie2.path,i=_m$t$cookie2.domain,l=_m$t$cookie2.useLocalStorage;e&&(l?De(c):Pe(c,r,i));var _iterator30=_createForOfIteratorHelper(m.o.m),_step30;try{for(_iterator30.s();!(_step30=_iterator30.n()).done;){var _step30$value=_step30.value,_e38=_step30$value.pe,_t23=_step30$value.me,_n17=_step30$value.ge;_e38.removeEventListener(_t23,_n17);}}catch(err){_iterator30.e(err);}finally{_iterator30.f();}t&&t.remove(),a&&a.classList.remove(s,o,n);var d=new p();for(var _e37 in m)m[_e37]=d[_e37];window._ccRun=!1;};}); </script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('consent', 'default', { 'ad_storage': 'denied', 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'analytics_storage': 'denied' }); window.addEventListener('load', function(){ if (typeof CookieConsent === 'undefined') { return; // Is blijkbaar een hele brakke browser. } CookieConsent.run({ autoShow: false, disablePageInteraction: true, categories: { necessary: { enabled: true, readOnly: true, }, analytics: { enabled: false, readOnly: false, } }, guiOptions: { consentModal: { layout: 'box', position: 'middle center', flipButtons: true, }, }, language: { default: 'nl', translations: { nl: { consentModal: { title: 'Wij gebruiken cookies', description: 'De website van '+"Hulp huishouding"+' maakt gebruik van cookies. Met cookies kunnen wij jou beter en persoonlijker helpen en relevante advertenties tonen. Wil jij zelf bepalen welke cookies wij mogen plaatsen? Pas dan je <button type="button" data-cc="show-preferencesModal" class="cc-link">voorkeuren</button> aan. Kies je voor <button type="button" data-cc="accept-necessary" class="cc-link">weigeren</button>? Dan plaatsen we alleen noodzakelijke cookies.', acceptAllBtn: 'Oké', }, preferencesModal: { title: 'Cookie instellingen', acceptAllBtn: 'Oké', acceptNecessaryBtn: 'Alles weigeren', savePreferencesBtn: 'Voorkeur opslaan', closeIconLabel: 'Sluiten', sections: [ { title: 'Gebruik van cookies', description: 'We kunnen deze plaatsen voor analyse van onze bezoekersgegevens, om onze website te verbeteren, gepersonaliseerde inhoud te tonen en om u een geweldige website-ervaring te bieden. <a href="/privacy#cookies" target="_blank">Meer info</a>.' }, { title: 'Noodzakelijk', description: 'Deze cookies zijn vereist voor een goede functionaliteit van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld.', linkedCategory: 'necessary' }, { title: 'Functionele / Analytische cookies', description: 'We gebruiken deze cookies om onze website functionaliteit te verbeteren, het gebruikt van onze website te meten en personalisatie mogelijk te maken.' + '<br/><br/>Wij werken hiervoor samen met <a href="https://policies.google.com/privacy?hl=nl" target="_blank">Google</a> en <a href="https://www.facebook.com/privacy/policy" target="_blank">Meta</a>.', linkedCategory: 'analytics' } ] } } } }, onConsent: function() { gtag('consent', 'update', { 'ad_user_data': 'granted', 'ad_personalization': 'granted', 'ad_storage': 'granted', 'analytics_storage': 'granted' }); } }); if (window.self !== window.top) { CookieConsent.acceptCategory('all'); } setTimeout(CookieConsent.show, 500); }); </script></body></html>